Az adózás rendjéről szóló trv. hamarosan megújul, és a büntetési tételek vonatkozásában is tartalmaz újdonságokat. A fő irányvonalak: nem emelkedne a késedelmi és az önellenőrzési pótlék mértéke, de a mulasztási bírság szabályozása egyszerűbb lesz.

Késedelmi pótlék

Jelenleg a késedelmi pótlék a jegybanki alapkamat kétszerese, így most épp aktuálisan 1,8 %. (2×0,9%). A változással ez a büntetési tétel a jegybanki alapkamat 5%-ponttal növelt mértékére emelkedett volna (aktuálisan 5,9% lenne). Ez a javaslat a legújabb változatban már nem szerepel. A kisösszegű pótléktartozások kezelésében viszont megmaradt a változtatási szándék: az 5 e ft-ot el nem érő késedelmi pótlékot nem fogják a jövőben előírni (ez a határ most 2 e ft).

Önellenőrzési pótlék

Ha nem lesz változás a késedelmi pótlék mértékében, akkor az önellenőrzési pótlék mértékében sem, így ezek a büntetési tételek nem változnának.

Adóbírság

Főszabály szerinti adóbírság az adóhiány 50%-a, ez várhatóan a jövő évtől is így lesz. A büntetési tételek akkor sem változnak, ha az adóhiány bevételeltitkolással, bizonylatok meghamisításával, megsemmisítésével függnek össze, ekkor az adóhiány 200%-a a bírság. Az első változatban a 200%-os mértéket a felére kívánták csökkenteni, de végül nagy valószínűséggel ez sem fog megvalósulni.

Feltételes adóbírság

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a feltételes adóbírság kedvezményének bevezetése szerepel a javaslatban. Ennek lényege: ha az adózó az utólagos adómegállapításról hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogáról lemond és esedékességig megfizeti az adókülönbözetet, akkor nem kell megfizetnie a kiszabott adóbírság felét. Amellett, hogy eltekint a NAV a bírság felétől, érdemes fontolóra venni, hogy így elveszíti az adózó a rendkívüli jogorvoslat és felügyeleti intézkedés lehetőségét is.

Változások a mulasztási bírságban

A mulasztási bírság tekintetében egy általános szabály kerülne be az Art.-ba. Ha jogszabály nem rendelkezik eltérően, akkor az adóhatóság az Art.-ban, illetve más adókötelezettséget előíró trv.-ben szereplő kötelezettségek megszegése miatt max. 200 ezer forintra büntetheti a természetes személyeket, míg a jogi személyeket 500 ezer forintig. Ide tartozik a hibás vagy hiányos adattartalom, vagy a késedelmes ill. elmulasztott teljesítés.

Kikerülő büntetési tételek

Néhány bírságtényállás, büntetési tétel viszont kikerül az Art.-ból, mint például

  • a kockázatelemzési kérdőív visszaküldésének elmulasztása
  • az eljárási illetékfizetési kötelezettség nem teljesítése
  • számlatartási kötelezettség megsértése
  • közbeszerzéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség megsértése
  • tanúvallomás jogosulatlan megtagadása

Ezeknél az eseteknél a jövőben a NAV állapítaná meg a büntetési tételeket az általános szabályok alapján.

Több alkalommal kiszabott büntetési tételek

A változtatás szerint kötelezettségek nem teljesítése esetén a mulasztási bírság több alkalommal, emelt mértékben is kiszabható lenne. Ez az adózók dolgát nehezítené, azonban az ő érdeküket szolgálja, hogy a javaslat alapján nincs helye mulasztási bírság kiszabásának, ha a jogszabálysértés óta eltelt egy év, mire az az adóhatóság tudomására jutott. Természetesen ellenőrzéssel feltárt jogsértéseknél ez nem alkalmazható.