Minden vállalkozásnál fontos, hogy az eredménykimutatás mellett a cash flow kimutatás is elkészüljön. Mindkettőnek jelentős szerepe van a tervezésben, a jövedelmek és kiadások menedzselésében. A mérlegképes könyvelők feladatai közé tartozok mindkettő elkészítése.

Mi a cash flow kimutatás célja?

A cash flow pénzáramlást jelent, a cash flow kimutatás összegzi a bejövő és kimenő pénzforgalmat. Egy vállalkozáshoz több helyről érkezik bevétel és a beérkezési időpont is eltérő, ezért fontos, hogy ezeket vezesse a vállalkozás. Könnyebben tervezheti a kiadásait és jól átlátja jövedelmi helyzetét is, a vállalkozás fizetőképességét, akár egyes napokra vetítve is.

Induló és már működő vállalkozás cash flow-ja

Az induló és a működő vállalkozásokra más számítási szabályok vonatkoznak. Egy induló vállalkozásnál többnyire nem lehet még bevételeket számításba venni, illetve nehéz azokat megbecsülni. Egy működő vállalkozásnál a bevételekre vonatkozó becslés sokkal pontosabb lehet.

Minden nap kimutatásánál a nyitó cash egyenleghez hozzá kell adnunk az adott napra jutó bevételt és kivonni azokat a kiadásokat, amelyekről már biztosan tudunk. Így megkapjuk, hogy az adott napon mennyivel gazdálkodunk. Ha ebből havi összesítést készítünk, az éves kimutatást is egyszerűen összeállíthatjuk.

Induló vállalkozásnál az egyszeri, fix költségeket kell egyrészt figyelembe venni és azokat, amelyekkel később is, minden hónapban számolni kell. Működő vállalkozásnál hasonló a helyzet, de az induló, egyszeri költségekkel már nem kell számolni. Működő vállalkozásnál pontosabb és összetettebb adatok állnak rendelkezésre, ezért akár napi bontásban is lehet tervezni.

A cash flow kimutatás típusai

Különböző célból készíthetünk cash flow kimutatást:

  • kezdeti cash flow
  • működési cash flow
  • befektetési cash flow
  • finanszírozási cash flow

A kezdeti cash flow kimutatást minden vállalkozásnak érdemes elkészítenie, ebből könnyen kiolvashatja, hogy mikor fogy el a kezdeti tőke. A bevételszámításban a versenytárselemzés segíthet, de érdemes figyelembe venni, hogy a már működő versenytársakénál alacsonyabb bevételt tud realizálni egy induló vállalkozás. A működési cash flow a vállalkozás fő bevételteremtő tevékenységéhez kapcsolódó bevételek és kiadások. A befektetési cash flow a befektetett eszközökből és azok értékesítéséből származó pénzmozgásokat tartalmazza. A finanszírozási cash flow a tőkében, hitelekben mutatkozó változásokat szerepelteti.

Mi különbözteti meg az eredménykimutástól?

Az eredménykimutatás az eredményre, a cash flow kimutatás a készpénzre koncentrál. Az eredménykimutatásból megismerhető a vállalkozás jövedelmezősége, a cash flow kimutatásból az üzleti likviditás és fizetőképesség. Az eredménykimutatás a nyilvántartásokra, főkönyvi számlákra koncentrál, a cash flow kimutatás pedig támaszkodik az eredménykimutatásra és a mérlegre.