A cégalapítás tőkére vonatkozó előírásai a hitelezők védelmét szolgálják, azonban szükséges az is, hogy ne akadályozzák a gazdasági forgalmat, ne jelentsék akadályát az új vállalkozások létrejöttének, piacra lépésének.

Cégalapítás – korlátlan felelősség esetén

Ha betéti társaságot, vagy közkereseti társaságot alapítanak, azaz olyan vállalkozást, ahol a tulajdonosok felelőssége korlátlan, nincs a cégalapításnál a saját tőke nagyságára vonatkozó előírás. Azonban annak ellenére, hogy nincs jegyzett tőke minimum, még vannak bizonyos szabályok, amelyek az általános vagyoni hozzájárulási kötelezettséggel kapcsolatosak, mint például az, hogy vagyoni hozzájárulás nélkül nem lehet gazdasági társaságot alapítani, illetve az, hogy amennyiben egy tag nem teljesít vagyoni hozzájárulást, megszűnik a tagsági jogviszonya, illetve kártérítésre kötelezhető.

A fentiek szerint akár 2 x 1 Ft jegyzett tőkével is történhetne cégalapítás bt. vagy kkt. esetében, igaz, ilyenkor a cégbíróság valószínűleg el fogja utasítani a bejegyzési kérelmet, mert komolytalannak ítélheti meg a cég létrejöttére irányuló szándékot.

Korlátolt felelősségű társaság

Az új Ptk. az 500 ezer forintos cégalapítási törzstőke minimumot hárommillió forintra emelte. A cél az erősebb hitelezői védelem volt, illetve az elaprózott vállalkozási szerkezet koncentráltabbá tétele. A tagok minimális törzsbetétje nem lehet kisebb, mint 100 ezer forint. További változás: cégalapításkor nem kötelező az egyes tagoknak a pénzbeli hozzájárulás minimum felét a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig befizetni , valamint akár több, mint egy év is rendelkezésére állhat a tagnak arra, hogy a meg nem fizetett pénzbeli hozzájárulást teljesítse. A cégalapítási kérelmet azonban elutasítja a cégbíróság, ha irreális határidő kikötésével találkoznak a cégbejegyzési kérelemben.

Részvénytársaság

A részvénytársaságok esetében nem változott a cégalapításra vonatkozó 5 milliós (zártkörű működés) illetve 20 milliós (nyilvános működés) minimális alaptőke előírás. Azonban részvénytársaságot nem lehet már kizárólagosan aporttal alapítani, minimum az alaptőke 30%-át, azaz minimum 1,5 millió forintot pénzben kell befizetni. A bejegyzési kérelem benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás egynegyedét kell befizetni, ha a nem pénzbeli hozzájárulás meghaladja az alaptőke egynegyedét, akkor az apportot teljes egészében rendelkezésre kell bocsátani. Egyéb esetben az apportot legkésőbb 3 éven belül teljesíteni kell.

Az új Ptk. szerint részvénytársaság esetében csak zártkörű alapítás történhet.

Nem cégalapításhoz kötődő szabály, de fontos, hogy továbbra is érvényben van az előírás, miszerint össze kell hívni a közgyűlést, amennyiben a könyvelés szerint a saját tőke a jegyzett tőke 2/3-a alá vagy a törvényi minimum alá csökken.