A cégalapítás során felmerülő kockázatokat elkerülheti a cégalapítási tanácsadásunkkal!

Vállalkozást szeretne indítani, céget kíván alapítani és ezért felelősségteljes megalapozott döntést akar hozni vállalkozása sorsáról, akkor előzetesen tájékozódnia kell a cég jövőbeni eredményes működését befolyásoló tényezőkről. Ha Ön informálódni akar leendő vállalkozása tevékenységével összefüggő üzleti lehetőségekről, adózási feltételekről, költségekről és egyéb fontos tényezőkről akkor cégalapítás előtti tanácsadásunkra van szüksége.

*Kattintson a gombra és elküldjük személyre szabott árajánlatunkat!

Miért szükséges a cégalapítási tanácsadás?

 • Átláthatóság
  A cégalapításnál jól megválasztott jogi forma, adózási mód és egyéb tényezők egy induló vállalkozás esetében létfontosságú lehet, hiszen ezek fogják meghatározni a vállalkozás első üzleti évének eredményességét. Fontos tisztában lenni az induló és kezdeti működési, ill. beruházási költségekkel, várható bevételekkel.
 • Költséghatékonyság
  A cégalapítás előtti informálódásnak és tervezésnek köszönhetően már tudni fogja, hogy megéri foglalkozni az adott tevékenységgel, vagy sem. A gondos előkészítés alapján nincsenek felesleges kiadások, amely veszélybe sodorhatnák induló vállalkozása működőképességét. Pontos adatok alapján tudja ütemezni vállalkozása fenntartását és jövőbeni fejlesztését, bővítését.
 • Jogszabályi megfelelőség
  A cégalapítás előtt érdemes tájékozódni, hogy a végzendő gazdasági tevékenység szakhatósági engedélyekhez kötött-e, illetve a választott főtevékenység megfelelő szakképzettség birtokában végezhető tevékenységnek minősül-e, a cégalapítási tanácsadás során erre is kitérünk.

  A törvényi megfelelőség érdekében milyen kötelező intézkedéseket kell tenni a cég/vállalkozás alapítása során. Melyek azok a bejelentési kötelezettségek, amelyet szakember közreműködésével tud teljesíteni.

Kérjen árajánlatot szolgáltatásainkra!

Árajánlat kéréshez töltse ki az alábbi űrlapot, és válasz e-mail-ben elküldjük Önnek ajánlatunkat!

Név (kapcsolattartó neve)

Vállalkozás neve

E-mail cím

Telefonszám

Melyik szolgáltatásunk iránt érdeklődik? (többet is bejelölhet)
Könyvelés - saját irodánkbanOnline könyvelés – országosanHelyszíni könyvelés – az Ön irodájábanAdótanácsadásBérszámfejtésCégalapítási tanácsadásOnline számlázásOnline adótanácsadás

Vállalkozás székhelye

Tevékenységi köre(i)

Gazdasági forma

Boltok, telephelyek száma

Nettó éves árbevétel

Alkalmazottak száma

Pénztári bizonylatok száma havonta

Bankkivonatokon szereplő tételek száma havonta

Vevői számlák száma havonta

Szállítói számlák száma havonta

Egyéb megjegyzés

Ellenőrző kód (az alábbi kódot írja be a mezőbe)
captcha

Mit teszünk, ha megrendeli a szolgáltatásunkat

Felvázolt tevei, ötletei alapján cégalapítás előtti tanácsadás szolgáltatásunkkal segítséget nyújtunk, hogy a tevékenység végzéséhez milyen vállalkozási formát lenne érdemes választani, valamint milyen előnyökkel és kockázati tényezőkkel jár a választandó vállalkozási forma. Tisztázzuk a felelősségi kérdéseket.

A választott tevékenység, vállalkozás mérete és szervezeti felépítése, tervezett árbevétel és alkalmazottak létszáma alapján javaslatot teszünk a legköltséghatékonyabb adózási formára.

Tájékoztatjuk, milyen költséggel jár a vállalkozás létrehozása/cégalapítása. Az előző pontban felvázolt adatok alapján kalkulációt készítünk a működés során felmerülő adó és járulékfizetési költségeiről, ez a cégalapítási tanácsadás egyik legfontosabb eleme. Segítséget nyújtunk beruházási kiadásaihoz szükséges forrásszerzésben (hitelkonstrukciók véleményezése, pályázati lehetőségek felvázolása).

Áttekintjük, hogy vállalkozása működtetéséhez milyen engedélyekre van szüksége, illetve milyen bejelentési kötelezettségeket kell teljesítenie. Informáljuk, hogy a főtevékenység végzéséhez milyen szakképzettségre van szükség.

Igény esetén ügyvédi közreműködéssel segítséget nyújtunk a cégbírósági ügyek intézésében. Elvégezzük a cégalapítás után felmerülő kötelező adminisztrációs feladatokat (adóregisztrációs eljárás, bejelentés NAV, KSH és IPA alá, bankszámlanyitás, elő-társasági mérleg készítés).

*Kattintson a gombra és elküldjük személyre szabott árajánlatunkat!

Gyakran ismételt kérdések

Már a vállalkozás alapítása előtt érdemes üzleti tervet készíteni, amelynek célja elsősorban önmagunk reális tájékoztatása. Az üzleti terv elkészítésével láthatóvá válik, hogy az elképzelt vállalkozás a meglévő és megszerezhető forrásokkal megvalósítható és életképes-e, valamint a működése során képes-e nyereséget termelni.

Döntést kell hozni többek között a választott tevékenységről, a vállalkozás méretéről (tervezett árbevételről), az alkalmazottak számáról, a szervezeti felépítésről. Pontos ön- és helyzetértékelésre van szükség, információgyűjtésre a piacról és a versenytársakról, és át kell gondolnia a szükséges tőke megszerezhetőségét, még a cégalapítás előtt.

Első lépésként cégalapítás előtt el kell döntenie, hogy vállalkozását egyedül szeretné-e irányítani vagy inkább Gazdasági társaságot szeretne alapítani. Cégalapítási tanácsadás során mindkét lehetőséget részletesen átbeszéljük, milyen előnyei és hátrányai lehetnek a két opciónak. További tájékoztatást a “Részletek” fül alatt talál!

Ha egyedül kívánja elindítani üzletét, ebben az esetben egyéni vállalkozó, egyéni cég és egyszemélyes kft is választható.

Egyéni vállalkozás előnye, hogy minimális indítási költségekkel jár, viszont ebben az esetben kötelező a személyes közreműködés. További előnye, hogy a megszüntetésnek is minimális költségvonzata van, valamint minimum 1 hónapig és maximum 5 évig szüneteltethető a vállalkozási tevékenység. Hátránya, hogy a vállalkozás kötelezettségeiért teljes vagyonával felel, valamint a gazdasági élet szereplői általában „tőkeszegényebbnek” ítélik meg az egyéni vállalkozást a gazdasági társaságokkal szemben.

Egyéni vállalkozó alapíthat egyéni céget is, ebben az esetben lehetőség van arra, hogy az alapító válassza meg, hogy korlátlan vagy korlátozott felelősséggel tartozik a cég tartozásaiért. A jogszabály nem ír elő alapításkori minimális tőkét. Törvényi limit szempontjából annak van jelentősége, ha az alapításkori jegyzettőke 200eFt felett van a tőke pénzbeli és nem pénzbeli (apport) hozzájárulásból állhat, ha alatt van az alapítás kizárólag pénzbeli hozzájárulással lehetséges.

Egyszemélyes kft esetében nincs szükség társasági szerződésre, alapításhoz alapítói okirat elfogadására van szükség. Az alapító ebben az esetben 100%-ban tulajdonos. Alapítás során a teljes pénzbetétet be kell fizetni és a nem pénzbeli betétet a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátani. Egyebekben a többszemélyes vállalkozásokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

*Kattintson a gombra és elküldjük személyre szabott árajánlatunkat!

Cég alapítása előtt érdemes áttanulmányozni a gazdasági társaságokról szóló törvényt és megismerkedni a vállalkozási formákkal, személyi feltételekkel és felelősségi szabályokkal.

A vállalkozási forma választásnál, a cégalapítás előtt az alábbi szempontokat érdemes mérlegelni:

 1. milyen árbevételt és ehhez mekkora költségszintet vár a működésből
 2. mekkora felelősséget vállalnak a tagok a vállalkozásban
 3. milyen szerepet vállalnak a tagok a tevékenységben, az irányításban
 4. milyen könyvvezetési kötelezettségeket vállalnak a tulajdonosok
 5. mekkora induló tőke áll rendelkezésre
 6. mennyire sürgős létrehozni a vállalkozást
 7. örökölhetőségi szempontok.

Betéti társaság (Bt): legalább egy tulajdonos (beltag) felelősségvállalása korlátlan és egyetemleges, vagyis teljes vagyonával felel a vállalkozás tartozásaiért, míg a kültag(ok) csak vagyoni betétjük erejéig. Nincs minimális alapításkori tőke meghatározva. Az alapításhoz valamennyi tag vagyoni hozzájárulása szükséges, amely lehet pénzbeli hozzájárulás és apport is.

Közkereseti társaság (Kkt)leginkább családi vagy kisvállalkozásokra jellemző, a tagok közös gazdasági tevékenységén alapul, és felelősségük teljes vagyonukra kiterjed. Tőkére vonatkozó rendelkezések megegyeznek a Bt-vel.

Korlátolt felelősségű társaság (Kft): A törzstőke (jegyzett tőke) a tagok által rendelkezésre bocsátott törzsbetétek összességéből áll. A tagok vagyoni hozzájárulása pénzbeli, illetve nem pénzbeli betétből (apport) állhat. A törzstőke nem lehet kevesebb 3mFt-nál és ebből a pénzbetétek összege nem lehet kevesebb 1mFt-nál. A társaság kötelezettségeiért – bizonyos törvényi szabályozások kivételével- a tag nem felel.

Részvénytársaság (Zrt/Nyrt): alapítása csak bizonyos tevékenységi körök esetében ajánlatos. Jelentős tőkeigény szükséges az alapításhoz. A részvényesek – bizonyos törvényi szabályozások kivételével – csak a befizetett részvények értéke erejéig kockáztatják vagyonukat.

Gazdasági társaság alapítása esetén a társasági szerződésnek tartalmaznia kell a főtevékenységet és a további tevékenységi köröket is. Ha ezekben változás következik be, például bővítené azokat a cég, akkor nem kell társasági szerződést módosítani, elegendő a NAV felé jelenteni azt. A NAV természetesen jelenti a cégbíróság felé, és 1-2 héten belül megjelenik a cégkivonaton a bejelentett új tevékenység. Azzal azonban érdemes tisztában lenni cégalapításkor, hogy a NAV felé történő bejelentésnek nem a cégbíróságnál megszokott 30 nap a határideje, hanem ennél lényegesen kevesebb, 15 nap. Egyéni vállalkozás esetében pedig csak az Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet változás-bejelentést tenni.

Engedély- és bejelentés köteles tevékenységek folytatása esetén a cégalapítási tanácsadás során tájékoztatjuk Önt a vonatkozó előírásokról. Bizonyos kereskedelmi tevékenységek esetén működési engedélyre van szükség, de ahol nincs, ott is szükséges a jegyzőhöz történő bejelentés.

A telephelyengedély, illetve bejelentés köteles tevékenységek végzéséhez szükséges szabályozásról 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet nyújt bővebb tájékoztatás.

Gyakran felmerülő kérdés, hogy vállalkozói tevékenység végzése során szükség van-e szakirányú végzettségre. Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendeletből tájékozódni tud az adott kérdéssel kapcsolatban.

*Kattintson a gombra és elküldjük személyre szabott árajánlatunkat!