A cégautó adójáról a gépjárműadóról szóló törvény rendelkezik. Fő szabályként negyedévente önadózással kell megállapítani. A cikkben két témánál vizsgáljuk a cégautó adójának és az szja-nak a kapcsolódását: az egyéni vállalkozók költségelszámolásánál és a magánszemély autójának üzleti célú használatánál.

Az adó tárgya

A cégautóadót a belföldön hatósági nyilvántartásba vett személygépkocsik után kell megfizetni, amelyeknek nem magánszemély a tulajdonosa. Amennyiben nem magyar rendszámú autóról van szó, de arra költséget, ráfordítást számolnak el, szintén meg kell fizetni a cégautóadót. Magánszemély tulajdonost is érintheti az adófizetési kötelezettség, ha autójára tételes költségelszámolási módszerrel költséget, értékcsökkenési leírást számolnak el.

A cégautó adója tekintetében a pénzügyi lízing és a tartós bérleti viszony azonos elbírálás alá esik a tulajdonjoggal.

Ki fizeti a cégautóadót?

Fő szabály szerint a bejegyzett tulajdonost terheli, kivéve, ha a tulajdonos magánszemély, és nem számol el költséget a jármű után. Amennyiben egy személygépkocsit lízingbe vagy tartós bérletbe adnak, akkor a lízingbe / bérletbe vevő lesz a cégautó adójának alanya.

Hogyan függ össze az szja-val a cégautóadó?

Egyéni vállalkozó költségelszámolása:

Amennyiben egy egyéni vállalkozó megfizeti a cégautó adóját, még nem jelenti azt, hogy a személygépkocsi valamennyi költségét elszámolhatja. Kizárólagosan üzemi célúnak csak az a jármű minősül az szja-trv. szerint, amely:

  • az autó bérbeadással foglalkozó egyéni vállalkozó tevékenységének a tárgya, vagy
  • személyszállító egyéni vállalkozó tevékenységének az eszköze,

és az autót egyik esetben sem használják más célra.

Ilyen esetekben az autóra az évi 20%-os, „teljes” amortizáció alkalmazható. Más esetben az átalány-értékcsökkenés használható az üzembe helyezés évében, más költség pedig az üzemi célú használat arányában számolható el.

A cégautóadót értékcsökkenési leírás és átalány-értékcsökkenés alkalmazása esetén is meg kell fizetni, illetve egyéb költségek elszámolása esetén is.

Az úthasználat díját sem lehet teljes egészében elszámolni költségként,- hiába fizeti cégautó adóját a vállalkozó,- csak az üzleti célú futásteljesítmény arányában. Az úthasználat díjának üzleti célú használati részének elszámolása azonban nem jelenti önmagában a cégautóadó fizetési kötelezettséget, hacsak más költséget nem számolnak el a járműre.

Az egyéni vállalkozó érvényesíthet kisvállalkozói kedvezményt egy új személygépkocsi megvásárlásakor, ha a következő 4 évben cégautóadót fizet. Amely időponttól nem valósul meg a cégautóadó megfizetése, onnan nem minősül az autó kizárólag üzemi célúnak, és a kisvállalkozói kedvezmény kétszeresének a hatályos vállalkozói szja adókulcs szerinti %-át be kell fizetnie.

Magánszemély autójának üzleti célú használata:

Nem jelent cégautóadó megfizetésére kötelezettséget, ha a magánszemély az autóját hivatalos célra használja a munkáltatójánál és erre költségtérítést kap. A magánszemély ilyenkor nem számolhat el tételesen költséget az autó használatával kapcsolatban. Természetesen, ha a kiküldetési rendelvény alapján kifizetett költségtérítés összege magasabb, mint az igazolás nélkül elszámolható összeg, akkor a többlettérítésből szja-előleget von a bérszámfejtés. Cégautóadó kötelezettség azonban még ettől a ténytől sem keletkezik a magánszemélynél.

 

>>> Lájkolja az EU-TAX Könyvelő Iroda Facebook oldalát, és nem marad le semmiről!