Főként nemzetközi szinten működő társaságoknál lehet kérdés a külföldön bérelt vagy csak külföldön használt gépjármű esetében a cégautóadó megfizetése.

Külföldön bérelt autó

Amennyiben egy külföldi kiküldetés során autót bérelnek a dolgozók, és arra bérleti díjat, illetve üzemanyagköltséget számolnak el, felmerülhet a cégautóadó megfizetésének kérdése. Ebben az esetben a gépjármű nem szerepel a hazai hatósági nyilvántartásban, de költséget számol el rá a cég. Cégautóadó kötelezettség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amelyben az autóra költséget számoltak el, és annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben még költséget számolnak el.

Külföldön vásárolt és használt autó

Amennyiben  annyit tartózkodnak a munkatársak egy másik országban, hogy bérlés helyett megéri ott megvásárolni egy autót, akkor ez egy újabb kérdést vet fel a cégautóadó témájában. Ha csak a másik országban használják az ott vásárolt autót a kollégák, akkor valószínűleg nincs magyar rendszám az autón.  A cégautóadó szempontjából azonban ez nem releváns, csakis az számít, hogy költséget számolnak el az autóra és hogy az autó nem magánszemély tulajdonában áll.

Amennyiben a másik országban van telephelye a vállalkozásnak, érdemes tisztában lenni azzal, hogy a külföldi telephelyen végzett tevékenység minden eszközét, forrását, és az azokban bekövetkezett változásokat tételesen, folyamatosan könyvelni kell, pont úgy, mintha belföldön végeznék a tevékenységet.  Az autóval kapcsolatban felmerült költségeket tehát költségnemenként ugyanúgy könyvelni kell, mintha itthon merültek volna fel. Így a cégautóadó megfizetésének kötelezettsége is fennáll a külföldön beszerzett és csakis ott használt autók esetében.

Egy korábbi cikkünkben a cégautóadó általános tudnivalóit foglaltuk össze:

A cégautóadó nevezhető zöldadónak is, mert a fizetendő összeg nagyságát meghatározza az autó környezetvédelmi besorolása is. Valójában egy vagyoni típusú adóról van szó, és a nem kizárólag magáncélra használt autók tulajdonosát terheli.

Mi dönti el, hogy kell-e fizetni az adott személygépkocsi után?

Olyan személygépkocsik lesznek a cégautóadó alanyai, amelyeknek nem magánszemélyek a tulajdonosai, vagy amelyekre költséget, ráfordítást, értékcsökkenési leírást számolnak el. Érdekesség, hogy amennyiben ez utóbbi feltétel fennáll – azaz költséget számolnak el az autó után – akkor még az sem számít, ha nem is helyezték forgalomba az autót, a cégautóadót mindenképp meg kell fizetni.

A személygépkocsi meghatározására nem a gépjárműadóról szóló törvény, hanem az SZJA törvény szerinti megfogalmazást kell használni.

Gyakori eset, hogy magyar illetőségű gazdasági társaságnál szlovák, vagy román rendszámú személygépkocsit használnak. Ilyen esetekben csak akkor nem kell megfizetni a cégautóadót, ha nem számol el a könyvelés költséget az autóra, vagy ha minden költséget külföldön számolnak el.

Magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő esete a cégautóadóval

Ha a magánszemély tételesen számol el költségeket gépkocsijára, amelyet a munkáltatója érdekében használ, akkor cégautóadót kell fizetnie.  A tételes elszámolás azt jelenti, hogy útnyilvántartást vezet és a km alapján tételesen számol el költségeket.

Ha egyéni vállalkozóként, őstermelőként átalányban számol el a magánszemély költséget, akkor ez nem kötelezi őt cégautóadó megfizetésére, ugyanis az átalányos elszámolás nem jelent tételes költségelszámolást.

Ha havonta 500 megtett kilométer után számol el az egyéni vállalkozó, vagy őstermelő költséget, akkor ez sem jelent kötelezettséget cégautóadó megfizetésére, még akkor sem, ha nem vezet útnyilvántartást.

Mikor nem kell megfizetni a cégautóadót, az üzleti használat ellenére?

Ha az autó magánszemély tulajdonában van, aki kizárólag üzleti utazásra szóló kiküldetési rendelvény vagy munkába járás kapcsán kap költségtérítést, nem keletkezik adófizetési kötelezettség. Kivétel, ha a kapott, térített összeg meghaladja a jogszabályban meghatározott mértéket, ugyanis ebben az esetben csak akkor nem kell megfizetni a cégautóadót, ha az igazolás nélkül elszámolható összeg feletti részt leadózza a magánszemély.

Kiküldetési rendelvény csak saját személygépkocsinál használható.

Elektromos autóknál nem kell cégautó adót fizetni

Még abban az esetben sem kell  megfizetni a cégautóadót a csak elektromos hajtómotorral ellátott autók után, ha nem magánszemély a tulajdonosa, vagy ha költséget számolnak el utána.

Az utolsó változtatás: 2013. július

2013. júliusa óta magánszemély tartósan bérelt autója után akkor kell fizetni gépjárműadót, ha akár a bérbe vevő magánszemély, akár más személy költséget számol el az autó után. Ha csak a bérbe adó értékcsökkenési leírásának elszámolásáról van szó, akkor ez még nem eredményez adófizetési kötelezettséget.

Cégautóadóval kapcsolatos régebbi cikkünk a másik oldalunkon. >>