A tartós bérlet fogalmának megszűnésével – január 1-től – a tartós bérlettel kapcsolatos rendelkezések is törlésre kerülnek a gépjárműadóról szóló törvényből, és ez érinti a cégautóadó fizetési kötelezettséget is. A tartós bérletben rejlő visszaélési lehetőségek így megszűntek, ezzel együtt a jóhiszemű szereplőknek is változással kell szembenézniük.

Cégautóadó alanya

A cégautóadó alanya alapvetően az autó tulajdonosa, de pénzügyi lízingbe vagy tartós bérletbe adott személygépkocsinál a pénzügyi lízingbe ill. tartós bérletbe vevő lesz az adó alanya. Tartós bérletről akkor beszélünk, ha a gépkocsit éven túl vagy határozatlan időre adtak bérbe, és a bérbe vevőt, mint üzembentartót bejegyezték a hatósági nyilvántartásba.

Visszaélések a tartós bérlet révén

A cégautóadót a bérlőnek kell megfizetni, amikor legalább egyéves bérletről van szó és üzembentartóként be van jegyezve a bérlő. Az adó elkerülése érdekében a trükközők egy magánszemélyt jegyeztek be üzembentartóként, és így nem kellett neki megfizetnie a cégautóadót a gépjármű után.

Eredetileg a tartós bérlet intézményével az volt a cél, hogy egy hosszú távra bérbe adott járműnél az eszközt használó adóalanyok legyenek a cégautóadó alanyai, mint ahogyan a pénzügyi lízingnél is. A gépkocsihoz kapcsolódó kettős adózás kizárása érdekében is szükségszerű volt a fenti intézkedés, mivel a cégautóadóból le lehet vonni a gépjárműadót, és a gépjárműadó alanya mindig az üzembentartó.

A felek lehetőségei 2017-től

A cégautóadó megfizetése januártól a tulajdonost terheli tartós bérlet esetén. A feleknek több lehetőségük van reagálni a változásra.

  1. Amennyiben nem tesznek semmit, akkor januártól a lízingcég fogja fizetni a cégautóadót és azt valószínűleg át fogja terhelni a lízingbevevőre. Az átterheléssel áfa-kötelezettség is keletkezik, mert az átterhelt cégautóadó a lízinghez kapcsolódó járulékos költség, így áfával kell számlázni. Másik hatás, hogy mivel a lízingbevevő fizeti a gépjárműadót, nem tudja azt levonni a cégautóadóból.
  2. Ha a lízingbeadó kerül be a nyilvántartásba, mint üzembentartó, akkor azon túl, hogy eljárási díjat kell fizetni a bejegyzésért, a bejegyzés után a cégautóadót és a gépjárműadót is a lízingcég fogja megfizetni, így csökkenteni tudja a cégautóadót a gépjárműadó összegével, és megteheti azt, hogy csak a különbözetet hárítja át a lízingbevevőre. A különbözet áthárítása továbbra is áfafizetési kötelezettséget jelent. Járulékos hatás, hogy innentől kezdve a bírságok is a lízingcég nevére fognak szólni, amelyeknek áthárításáról érdemes megegyezni a partnereknek.

A változás a bérbeadókat, lízingcégeket hozhatja kedvezőtlenebb helyzetbe, nekik a jövő évtől nagyobb adóteherrel kell számolniuk. Másik következmény, hogy az operatív lízing – előnyeit tekintve – háttérbe szorul a pénzügyi lízinghez képest.