Cégek képviselete, mit is jelent

Az üzleti életben mindig lényeges volt, hogy ki láthatja el a cégek képviseletét, tehát fontos annak ismerete, ki írhat alá egy-egy cég, szervezet nevében.  A vállalkozások, cégek képviselete leegyszerűsítve tehát azt jelenti, hogy valaki aláírhat a cég nevében, jogi megfogalmazásban pedig azt, hogy valaki a cég nevében és helyette jognyilatkozatot tehet.  Mi a közvetlen és a közvetett képviselet között a különbség? Mit jelent a képviselet korlátozása? Hogyan működik meghatalmazás alapján a képviselet? Mi a vélelmezett képviselet és a látszaton alapuló képviselet? A cikkben a cégek képviseletének egyes eseteiről írunk.

 

A képviselet jelentősége

Az üzleti élet szereplőivel, partnerekkel, vagy a hatóságokkal a képviselőkön keresztül lépnek kapcsolatba a cégek, azaz ők képviselik kifelé a vállalkozást. Cégek képviseletére vonatkozóan jogszabály rendelkezik arról, hogy a cégeknél kinek van képviseleti jogosultsága. Ezt szervezeti képviseletnek nevezzük, amely a törvényes képviselet egyik fajtája. Törvényes képviseletről akkor beszélünk, ha a képviselet törvény, bírósági határozat, vagy létesítő okirat alapján jön létre. Cégek képviselete témában egy másik eset az, amikor a képviselet meghatalmazás következménye, ilyenkor ügyleti képviseletről van szó.

Jogi személy nevében a képviselője jogosult aláírni. Ha valamely írásos nyilatkozat érvényességéhez nem tud aláírni a képviselő, akkor két, képviseleti joggal felruházott személynek kell aláírnia. Egy pénzügyi átvilágítás alkalmával vizsgálat tárgya az is, hogy a bankszámla feletti rendelkezéseknél ez szabályszerűen történik-e, megfelelő-e a cégek képviselete.

Közvetett és közvetlen képviselet

Mindkét esetben – közvetett és közvetlen képviseletnél is- a képviselő a képviselt helyett jár el, de a képviselt érdekében. A képviselő a képviselt javára köt szerződést, az ő javára szolgál tevékenysége.

A közvetlen képviselet esetében

  • a képviselő a képviselt nevében,
  • a képviselt javára jár el,
  • a képviseltet jogosítják vagy kötelezik a képviselő cselekményei,
  • a joghatások a képviseltnél állnak be.

Közvetett képviseletnél

  • a képviselő a saját nevében,
  • a képviselt javára jár el.

Közvetett képviselet például a bizományi és a szállítmányozási szerződéseknél jön létre.

Meghatalmazáson alapuló/ügyleti képviselet

A meghatalmazásról tudni kell, hogy egy egyoldalú jognyilatkozat, nem szükséges a meghatalmazott jóváhagyása, vagy az, hogy aláírja a meghatalmazást. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy nem köteles eljárni a meghatalmazott a meghatalmazás alapján, ez csak lehetőséget jelent számára.

Ha képviseletről szól a meghatalmazás, akkor azonban megbízási szerződésről beszélünk, ilyenkor azt mindkét félnek alá kell írnia és tulajdonképpen nincs is szükség külön meghatalmazásra, legalábbis abban a témában (ügykörben), amire megbízási szerződés létrejött.

A meghatalmazottnak (címzettnek) tudomást kell szerezni a meghatalmazásról, ezért címzett jognyilatkozatnak is nevezik.

Leginkább egyedi, meghatározott ügyek esetében, vagy egyetlen ügy ellátása esetén alkalmazzák a meghatalmazást cégek képviseletére. Ha a cégek képviselete általános érvényességű lesz az adott meghatalmazással, akkor szükséges a teljes bizonyító magánokirati vagy közokirati forma, illetve ilyenkor a meghatalmazás nem szólhat 5 évnél hosszabb időre.

Vélelmezett képviselet

Ha egy cég üzlethelyiségében vagy az ügyfélforgalomra nyitva álló helyiségben olyan személyekkel tárgyalunk, akikről okkal feltételezhetjük, hogy jogosultak a szokásos jognyilatkozatok megtételére, akkor itt vélelmezett képviseleti jogról beszélünk. Általában nincs lehetőségünk arra, hogy ellenőrizzük az eladók képviseleti jogát egy-egy üzlethelyiségben. Ez a szabály tehát a forgalombiztonságot szolgálja.

Cégek képviselete, a látszaton alapulva

Ha valakiről eljárása és a képviselt személy magatartása alapján feltételezzük, hogy jogosult arra, hogy a képviselt nevében jognyilatkozatot tegyen, látszaton alapuló képviseletről beszélhetünk. Ha partnerünk egy beosztottja rendszeresen tárgyalásokat folytat velünk, vagy szerződéseket köt, ilyen képviseletet lát el. Ezt nem kell létesítő okiratban megfogalmazni, és meghatalmazás sem szükséges érvényességéhez.