Az évzárás alkalmával a vállalkozásoknál esedékes a céltartalékképzés is, amely során a megkötésük óta a körülmények változása miatt hátrányossá vált szerződések vizsgálata is indokolt.

Céltartalékképzés a veszteségessé váló szerződésekre

Előfordulhat, hogy egy szerződésben foglalt kötelezettségvállalás teljesítésével kapcsolatos költségek a szerződéskötés óta eltelt idő alatt magasabbra nőttek, mint a szerződés alapján várt gazdasági haszon. Ha a szerződésben egy előre meghatározott, rögzített ár szerepel, viszont a beszerzési árak, a költségek megemelkedtek, a szerződés teljesítése veszteséges lehet.

A vállalkozó ilyenkor dönthet úgy, hogy felmondja a szerződést, természetesen viselnie kell a felmondás jogkövetkezményeit. Ha nem mondja fel a vállalkozás a szerződést, vállalnia kell a veszteség realizálását.

Céltartalékképzés a hátrányos szerződéseknél

A számviteli törvény kötelezően előírja a céltartalék képzést a már megkötött, hátrányos szerződésekből származó, jövőbeni veszteségekre. A céltartalékot azokra a szerződésekre kell megképezni, amelyek hátrányos jogkövetkezmények nélkül nem mondhatók fel. A törvény pontos fogalmazása: „azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította”. A céltartalék értékének meghatározására a törvény 2020-as módosításához kapcsolódó indoklás tartalmaz útmutatást.

Amennyiben a szerződés elszámolási egységének összes szerződéses költsége magasabb, mint a szerződés elszámolási egységének teljes szerződéses bevétele, akkor a különbözet összegében fennálló várható veszteséget el kell számolni az eredményben. Amennyiben a veszteségnél kisebb a nem teljesítés költsége, akkor természetesen ezt a költséget kell elszámolni.

A céltartalékot az elkerülhetetlen veszteségre kell képezni, vagyis a szerződés teljesítéséből és a szerződés felmondásából származó veszteség közül a kisebb összegűre.

A számviteli törvény nem engedi a pénzügyileg kedvezőtlenebb megoldás választása esetén az ennek megfelelő céltartalék képzését.

A számviteli politikában a céltartalékképzés módja rögzítendő.

Mérlegfordulónapig realizált veszteség

A céltartalékképzés a várható veszteség azon részére vonatkozik, amely a mérlegfordulónapot követő teljesítések alkalmával merül fel. A mérlegfordulónapig megtörtént teljesítéseknél a szerződés elszámolási egységére vonatkozó veszteség már az eredményben elszámolásra kerül.

A vállalkozónak mérlegelnie kell

A szerződésben szereplő kötelezettségeket mérlegelni kell: milyen veszteséget okoz a felmondás és a teljesítés.

A döntéshozóknak mérlegelniük kell a hosszú távú hatásokat is, mert a felmondás miatt más rendelések is elmaradhatnak, és akár a munkavállalóik teljes körű foglalkoztatása is veszélybe kerülhet, vagy a partner negatív hírverése okozhat károkat. Gazdasági számításokat kell végezni, amelyeknél figyelembe kell venni, hogy hosszú távon nem tartható fenn az az állapot, amely veszteséget jelent, mert ez veszélyezteti a saját tőkét is. A céltartalékképzés nem lehet eszköz arra, hogy az észszerűtlenül gazdálkodó társaság elodázza a felszámolást.