Július 1-től több változás is érinti a csed és a gyed elérhető összegét, egyes esetekben a jogosultságot érintően is történtek apró pontosítások.

A legfontosabb változás, hogy a csed összege július 1-től az annak alapját képező naptári napi alap 70%-áról annak 100%-ára nő.

Amikor nem jár a csed

Július 1. előtt két olyan eset volt, amikor nem járt az ellátás:

Az első eset, amikor egyéb jogviszonyban keresőtevékenységet folytat az ellátásban részesülő. Ez alól kivétel a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony. A második eset, ha az ellátásra jogosult a keresetét részben kapja meg. Ebben az esetben az elmaradt kereset után jár a csecsemőgondozási díj.

Az előző szabály helyett július 1-től a jogszabály így fogalmaz: nem jár csed a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – kivéve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat. A szabályozás egyszerűsítése azért volt fontos, mert a csed folyósításának egyetlen korlátja van, a keresőtevékenység folytatása. Nincs jelentősége, hogy a jogosult részben vagy egészben kapja-e a keresetét.

Amikor nem jár a gyed

A július 1. előtti időszakban abban az esetben nem járt a gyed, amikor a jogosult személy a gyermeket napközbeni ellátást adó intézményben helyezi el, kivéve, ha keresőtevékenységet folytat a jogosult, vagy ha az adott intézmény rehabilitációs, habilitációs foglalkoztatást nyújt.

A kivételek köre július 1-től bővült: a nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanuló, vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben részt vevő jogosultakkal.

Július 1. előtt akkor sem járt a gyed, ha

a jogosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. trv-ben leírt egyéb rendszeres pénzellátásban részesül. Kivéve például az álláskeresési járadék és segély, a vállalkozói és a munkanélküli járadék, az álláskeresést ösztönző juttatás, vagy amikor a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül, és a csedre való jogosultság kezdő napján tb-járulék fizetésére kötelezett.

A fentiekben történt változás: csak az álláskeresési ellátás maradt az esetek közül. Az ellátások köre kibővült azokkal, akik rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást kapnak.

Gyed maximális összegének felülvizsgálata

A július 1. előtti szabályozás alapján, mivel a gyednek van maximális összege, és ez az aktuális minimálbér kétszeresének 70%-a, ezért évente hivatalból felül kellett vizsgálni és újra meg kellett állapítani a maximális összegben járó gyedet. Július 1-től a maximális összegben megállapított gyed összegét minden év január 15-ig felül kell vizsgálni és a tárgyévre érvényes összeghatárt tekintetbe véve január 1-i időponttól újra meg kell állapítani. Az idei évben a minimálbér emelésére február 1-től került sor. Júliustól ezért úgy szól a jogszabály, hogy a gyermekgondozási díj összegét a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelésének napjától számított 15 napon belül kell felülvizsgálni és az emelés napjára visszamenőlegesen újra meg kell állapítani.

Mikor jogosult a nevelőszülő a gyedre?

A nevelőszülő akkor jogosult a gyedre, ha nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett egyidejűleg fennálló, a Tbj. 6. §. szerinti biztosítási jogviszonnyal rendelkezik és biztosított volt a gyermek születését megelőző 2 éven belül, 365 napon át. Július 1-től a 365 napot a nevelésbe vett gyermek gondozási helyének a nevelőszülőnél történő kijelölését megelőző 2 éven belül kell vizsgálni.

Méltányosság alapján járó gyed maximuma

A méltányosság alapján járó gyed összege is emelkedett júliustól, maximuma a minimálbér összegéről a minimálbér kétszeresének 70%-ára emelkedett.