A dolgozó elégedettségét és lojalitását növelheti az évente néhányszor a részére nyújtott csekély értékű ajándék, és még adókötelezettsége sem keletkezik a magánszemélynek. Névnapokon vagy karácsonykor, esetleg a szabadság megkezdése előtt egy – egy alkalomhoz illő ajándékcsomaggal kedveskedhet például a cég a munkavállalóinak ilyen módon.

Az érték

Az adott évi minimálbér összegének 10%-át nem haladhatja meg a csekély értékű ajándék. Tehát az értéke az idei évben 10 150 Ft lehet maximum.

Csekély értékű ajándék

A csekély értékű ajándék lehet termék és szolgáltatás is. A jogszabály nem határozza meg az ajándék fogalmát, az lehet utalvány is, ha azon fel van tüntetve, hogy mire lehet beváltani. Nincs kizárva az élelmiszer-utalvány sem.

A kedvezményezett

Munkáltató vagy a kifizető részesítheti a magánszemélyt évi maximum három alkalommal csekély értékű ajándékban. Az Szja trv. a XIII. fejezetében ír arról, ki kinek adhat csekély értékű ajándékot.

Adhat a munkáltató a dolgozónak, vagy a dolgozó közeli hozzátartozójának, és az elhunyt dolgozó közeli hozzátartozójának is. A szakszervezet nyújthatja tagnak, már nyugdíjas tagnak, vagy a nyugdíjas vagy elhunyt tag közeli hozzátartozójának.

Nyugdíjba vonuláskor kaphatja a dolgozó vagy közeli hozzátartozója, illetve adhatja még a cég szakképző iskola tanulójának, hallgatónak, a kötelező szakmai gyakorlat idején.

Bármilyen kifizető adhatja bármilyen magánszemélynek, feltéve, ha az adott évben nem kapott más jövedelmet – ilyen esettel találkozunk akkor is, amikor egy település önkormányzata megajándékozza a település egyik lakóját.

Megbízási jogviszonyban álló magánszemély nem kaphat csekély értékű ajándékot, mert nem munkavállaló, és kap más jövedelmet is a vállalkozástól az ajándékon kívül.

Kötelezettségek

Mint adótanácsadó, azért javasoljuk a juttatást, mert a csekély értékű ajándék után a magánszemélynek nem keletkezik adó- vagy járulékkötelezettsége. A cég nyilvántartás vezetésére kötelezett, és meg kell fizetnie a juttatás 1,19-szeres értéke után a 16% Szja-t és 27% Eho-t.

A hozzátartozó

Az Szja trv.-ben nem találjuk meg a közeli hozzátartozó fogalmát, ezért elő kell venni a Ptk.-t, amely szerint a közeli hozzátartozó lehet:

  • házastárs
  • testvér
  • egyenesági rokon
  • örökbefogadott vagy nevelt, vagy mostohagyermek
  • örökbefogadó, nevelő- vagy mostohaszülő
  • bejegyzett élettárs.

A nem bejegyzett élettárs nem tartozik ide.

Ha a házastársak egy munkahelyen dolgoznak, akkor nem duplázhatják a csekély értékű ajándékot, azaz nem kaphatnak, mint munkavállaló és mint annak közeli hozzátartozója is, ugyanis mindkét esetben egyazon munkáltatóról/kifizetőről van szó.