A jelenlegi gazdasági helyzet sajnos néhány vállalkozásnál nagy létszámú elbocsátásokhoz vezetett. Ezek kapcsán fontos tudnivaló, hogy a csoportos létszámleépítés szabályai a vészhelyzet alatt is alkalmazandóak.

Csoportos létszámleépítés definíciója

A Munka Törvénykönyvében találjuk a leírást arra vonatkozóan, hogy mi számít csoportos létszámleépítésnek. Alapvetően a leépített dolgozók száma és a vállalkozás létszáma határozza meg a definíciót. A leépítésről szóló hivatalos döntés meghozatalának napja szintén jelentőséggel bír a pontos meghatározásban.

Létszám arányok

Amennyiben a munkáltató a döntést megelőző fél évben 20 és 100 közötti munkavállalót foglalkoztatott, akkor 10 munkavállalótól beszélhetünk csoportos létszámleépítésről. 100 és 300 közti létszámnál a dolgozók 10%-a, 300-nál több munkavállaló foglalkoztatása esetén 30 dolgozó elküldése számít ide.

A fenti beosztásból látszik, hogy amennyiben kevesebb, mint 20 fő dolgozik a vállalkozásnál, akkor ott nem beszélhetünk csoportos létszámleépítésről. Az elbocsátásokat 30 napos időtartamon belül kell vizsgálni.

Ha nincs még fél éves múlt a vállalkozás mögött, akkor a rendelkezésre álló időszakra kell megállapítani a létszámot.

A feltételek közé tartozik még, hogy a munkaviszony megszüntetése a vállalkozás működésével összefüggő ok miatt történhet, 30 napos időszakon belül.

Több telephely esete

Ha több telephelye van a vállalkozásnak, akkor telephelyenként kell a létszámot megállapítani, és az azonos megyében található telephelyek esetében össze kell számítani a létszámot. A dolgozó azon a telephelyen kerül be a létszámba, ahol a döntés meghozatala napján a beosztása szerint munkát végez.

Tájékoztatási kötelezettség csoportos létszámleépítés esetén

A munkáltató tájékoztatja az üzemi tanácsot a tárgyalások megkezdését megelőzően 7 nappal. A tárgyalásban ki kell térni a leépítés okára, a foglalkoztatási csoportok szerinti létszámra, a tervezett időtartamra, az ütemezésre és a kiválasztás szempontjaira. Egyeztetni szükséges a juttatások feltételeiről is. A munkáltató beszámol arról is, hogyan próbálta meg elkerülni a leépítést, és milyen enyhítő eszközöket használt a dolgozókra vonatkozóan.

Az ütemezésről tervet kell készíteni

A munkáltató átadja az üzemi tanács részére annak a levélnek a másolatát, amelyben értesíti az állami foglalkoztatási szervet. Az állami szervet legalább 30 nappal a dolgozóval történő közlés előtt ki kell értesíteni.

A csoportos létszámleépítés nem mehet egyik napról a másikra. Az állami foglalkoztatási szervet legalább 30 nappal korábban kell értesíteni erről, az üzemi tanácsot pedig 7 nappal korábban. A dolgozókat szintén 30 nappal korábban értesíteni kell, a felmondás közlése pedig csak 30 nap múlva tehető meg. Az így jelentkező „várakozási” időszak alatt is bért kell fizetni a dolgozók részére.

Felmondási idő, végkielégítés, felmondási védelem

A felmondási idő és a végkielégítés ugyanúgy jár a dolgozók részére, mint a nem csoportos létszámleépítés esetén. Itt is védelmet élvez a várandós kismama, a szülési szabadságon lévő dolgozó, a gyermek gondozás miatt fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozó, az önkéntes tartalékos katonai szolgálatos, és az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésben részt vevő női munkavállaló, a kezelés megkezdésétől számított fél évig.