Napjainkban már nem számít különleges esetnek, ha valaki külföldre megy tanulni vagy dolgozni, de még mindig tapasztalható, hogy az érintettek nincsenek tisztában a hazai egészségbiztosítás kapcsolódó következményeivel. A cikkben megmutatjuk, milyen esetekben marad itthon is biztosított a diák, és leírjuk, hogyan lehet visszaigényelni azt az egészségügyi hozzájárulást, amelyet a külföldön tanuló vagy dolgozó magánszemélynek már nem lett volna kötelező befizetnie.

Tanulmányok külföldön

Külföldi tanulmányokat lehet rövidebb ideig folytatni, ösztöndíjjal (pl. Erasmus), de akár a teljes felsőoktatási tanulmányok is végezhetőek más országban.

Az egészségbiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban külön kell vizsgálnunk a kiskorú és a nagykorú diákok helyzetét.

A kiskorúak esetében mindenféle korlátozás nélkül fennáll a magyarországi egészségbiztosítás, azaz jogosultak maradnak itthon is egészségügyi ellátásra, ingyenesen. Feltételként csak a magyar állampolgárság megtartása és a magyarországi bejelentett lakóhely előírt.

Ha nagykorú diákról van szó, akkor ahhoz, hogy mindenféle külön járulékfizetés nélkül itthon is fennmaradjon az egészségbiztosítás, szükséges, hogy a diák fenntartsa a magyarországi hallgatói jogviszonyt. A hazai bejelentett lakóhely ekkor is feltétel.

Ha megszünteti a diák a magyarországi hallgatói jogviszonyt, akkor csak pénzzel – havi 6810 Ft-tal – tudja megváltani a hazai egészségbiztosítást, azonban ezt is csak akkor, ha megtartja a magyarországi lakhelyét. Az összeg fizetését átvállalhatja más magánszemély is. Ha megszűnik a magyarországi lakóhely is, akkor ellátásra már csak a tanulói jogviszony államában kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártya jogosítja.

Európai Egészségbiztosítási Kártya

A kártya igényelhető valamely egészségbiztosítási pénztári szervnél, akár személyesen, akár írásban. Kiskorúak esetében a törvényes képviselő igényelheti. Azok, akik Magyaroszágon  jogosultak egészségügyi szolgáltaásra, a kártyával más EGT tagállamban is igénybe vehetnek egyes egészségügyi szolgáltatásokat a magyar egészségbiztosítás terhére. A kártya három évig érvényes, de ha megszűnik a tulajdonos hazai egészségbiztosítási jogosultsága, akkor vissza kell azt szolgáltatni a kiállító szervnek. Ilyenkor egy másik tagállamban igényelhető a kártya, ha jogosult rá az illető.

Befizetett egészségbiztosítás összegének visszaigénylése

Az a magyar állampolgár, akinek van bejelentett hazai lakóhelye, köteles megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot, hacsak nem igazolja hitelt érdemlően, hogy tartósan Magyarországon kívül tartózkodik, és ahol tartózkodik, ott az egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll. Adótanácsadó tippünk: ilyenkor akár visszamenőlegesen is kérheti a korábban megfizetett összegek visszautalását a magánszemély. A hitelt érdemlő igazolás történhet

  • külföldi hatóság igazolásával, amelyen a lakóhely szerepel,
  • egy adóügyi igazolással,
  • illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság igazolásával.

A visszaigénylésre a 17-es nyomtatvány szolgál, amelyen nem csak kiutalást lehet kérni, hanem más adónemre átvezetést is. Amennyiben nem rendelkezik az összegről a kérelmező, akkor automatikusan később esedékes adó kiegyenlítésére használja fel azt az adóhatóság.