A munkaszerződés aláírásakor fontos, hogy ne egy sablon szerződésben egyezzenek meg a felek, hanem próbálják meg a törvény adta keretek között a saját igényeiket, céljaikat érvényesíteni.

A munkaszerződés tartalma

A munkakör és az alapbér mértékének megjelölése kötelező a munkaszerződésben. Ha csak ezt a két dolgot foglalják a szerződésbe a felek, akkor is megfelel a törvényi követelményeknek. Érdemes azonban ennél több paramétert a szerződésbe foglalni, és a munka törvénykönyve is több pontban ad lehetőséget az egyéni megállapodásra.

Egyes kérdésekben a Munka törvénykönyve előírásai lesznek érvényesek, amennyiben azokat nem rendezik a felek a munkaszerződésben. Ide tartozik: munkaviszony kezdeti napja, munkavégzés helye, a napi munkaidő, illetve az, hogy határozatlan, vagy határozott tartamú-e szerződés.

Próbaidő

A felek maximum három hónap próbaidőt köthetnek ki, amely a munkaviszony kezdetekor indul. Ha rövidebb időtartamot kötnek ki, akkor azt egy alkalommal meghosszabbíthatják. A kollektív szerződésben lehetőség van hat hónapos próbaidőt meghatározni. Ha nem foglalnak szerződésbe próbaidőt, akkor azt utólag már nem lehet kikötni. Csak az írásba foglalt próbaidő érvényes, a szóban közölt nem.

Munkaszerződés ritkábban alkalmazott elemei

Érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen egyéb, ritkábban használt elemeket helyezhetünk el a munkaszerződésben:

  • titoktartási kötelezettség
  • összeférhetetlenség tilalmai
  • többletjuttatások biztosítása
  • harmadik személytől érkező díjazás elfogadása.

Ki dominál a munkaszerződésben?

Legtöbbször a munkáltató van olyan helyzetben, hogy meghatározhatja a munkaszerződés főbb tartalmi pontjait, de kivételes helyzetű (pl. nagy gyakorlattal rendelkező, kivételes kvalitású) munkavállalók maguk is alakíthatják az alkut.

A munkáltatók a legtöbbször ezeken a pontokon élnek vissza erőfölényükkel:

  • szabadság kiadása – nem mentesül 14 napra a munkavégzési, rendelkezésre állási kötelezettség alól a dolgozó
  • felmondás- nem mondhatja fel egy évig a munkavállaló a munkaszerződést, egyszerű felmondással
  • munkaidő beosztása- pl. több részletben osztják be a napi munkaidőt.

A munkáltató is hibázhat, például abban, hogy a munkaköri leírást a munkaszerződés részévé teszi, így annak módosításához szükség lesz a dolgozó beleegyezésére, aláírására is. Fontos, hogy a prémiumra való jogosultságot konkrétan megfogalmazza a munkáltató, és mindenképp kösse azt feltételhez.

Eltérés a Munka törvénykönyvétől

A dolgozó javára eltérhetnek a felek több pontban is a törvénytől:

  • munkaidő
  • pihenőidő
  • szabadság mértéke.

Dolgozó hátrányára eltérés csak ott lehetséges, ahol ezt a törvény kifejezetten megengedi. Például a felmondási idő növelhető akár fél évre is, és eltérhetnek a munkabér legalább havi egy alkalommal történő elszámolásától. Kollektív szerződésben nem lehet a dolgozó hátrányára rendelkezni.

Mit ajánlott és mit nem ajánlott a munkaszerződésbe foglalni? Itt olvashat korábbi cikket a témában.