Az egyszerűsített foglalkoztatás a mezőgazdasági, vagy turisztikai idénymunkára illetve egyéb alkalmi munkára szóló munkaviszony létesítését szolgálja. A cikkben a kétféle munkavégzési típus főbb jellemzőit vesszük sorra.

Egyszerűsített foglalkoztatás: idény- és alkalmi munka

Idénymunka

Idénymunkáról beszélünk a turizmusban, ha az év egy adott időszakához vagy egy adott időpontjához kötődik munkaszervezéstől függetlenül a cég tevékenysége, vagy mezőgazdasági munka esetén: amennyiben egy növény vagy állat biológiai tulajdonsága miatt a munka csak egy adott időszakban, időpontban végezhető el.

Turisztikai idénymunka céljából egyszerűsített foglalkoztatással alkalmazhatóak a munkavállalók a következő esetben:

  • a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatást nyújtó cégnél végzett munkánál, ha a felek közt köttetett határozott munkaviszony maximum 120 napra szól egy adott éven belül.

Mezőgazdasági idénymunka céljából a következő esetekben áll meg az egyszerűsített foglalkoztatás:

  • növénytermesztési
  • erdőgazdálkodási
  • állattenyésztési
  • halászati, vadászati

ágazatokba tartozó munka,

  • és a termelői csoport, szervezet, a termelők, vagy ezek társulása által megtermelt termékek csomagolását, mozgatását jelentő munka.

Egy naptári éven belül itt sem lehet 120 napnál több a felek közti munkaviszony.

Alkalmi munka

Amennyiben a cég és a dolgozó között maximum 5 egymást követő napra vagy egy hónapon belül maximum 15 naptári napra vagy egy évben maximum 90 napra jön létre a határozott idejű munkaviszony, alkalmi munkáról beszélünk, amely az egyszerűsített foglalkoztatás egy fajtája.

Alkalmi munkánál nem csak a napok száma lehet kevesebb, mint az idénymunkánál, de itt még létszámkorláttal is számolni kell. Adótanácsadó irodánk segít eligazodni a korlátozásokban, amennyiben hozzánk fordul az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos bérszámfejtési feladatokkal. Amennyiben például 20 főnél többet foglalkoztat a cég, akkor az alkalmi munkával dolgozó személyek létszáma maximum a teljes létszám 20%-a lehet.

Extrém megoldások is elképzelhetőek, hiszen a létszámkeretet nem kell egyenletesen felhasználni az évben, az egyszerűsített foglalkoztatásnál. Mivel ha nincs főállású foglalkoztatottja a cégnek, akkor 1 főt alkalmazhat alkalmi munkára, ezért az is elképzelhető, hogy ilyen esetben a cég egyetlen munkanapra vesz fel 365 alkalmi munkást, és az év többi napján nem alkalmaz munkavállalót. Ha közben növeli a létszámot, akkor újabb alkalmi munkavállalókat is felvehet.

Idénymunka és alkalmi munka egyazon dolgozóval

Ha ugyanazon dolgozóval egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül idénymunkára és alkalmi munkára is szerződést köt a cég, akkor a kétfajta munkaviszony együttes időtartama nem haladhatja meg egy adott évben a 120 napot.

 

>>> Lájkolja az EU-TAX Könyvelő Iroda Facebook oldalát, és nem marad le semmiről!