2013-ban országosan 21 600 adózó esetén számolt a bérszámfejtés ekho szerint adózást. Az ekho egy könnyített adó- és járulékfizetési módot jelent, azonban nem választhatja bárki, és nem a teljes jövedelem után. 2015-től változott a szabályozás az ekhozható bevételek értékhatárát tekintve, a cikkben az általános jellemzőkön túl a változásra is kitérünk.

Ekho választására jogosító tevékenységek

Az ekho választására csak egyes tevékenységek esetén van lehetőség. A tevékenységek –FEOR számukkal azonosítva- megtalálhatók a 2005. évi CXX. trv-ben, azaz az Ekho trv-ben. Néhány példa: grafikus és multimédia-tervező, műfordító, újságíró, könyv- vagy lapkiadó szerkesztője, képzőművész, zeneszerző, énekes, színész, táncművész, hangtechnikus. Az ekhot választhatja még sportszervező, hivatásos sportoló, amennyiben a sporttal kapcsolatos feladatot lát el sportszervezettel vagy szakszövetséggel fennálló jogviszonya keretében, és sportszakembernek minősül.

Általános szabályok szerint fizetett közteher

Fontos, hogy az ekhot választó magánszemélynek minden hónapban szereznie kell olyan jövedelmet, amely után az általános szabályok szerint fizet közterhet. Ez nemcsak a munkaviszonyból származó lehet, hanem akár egy másik, megbízási jogviszonyból is.

Ekhos kifizetések

Az ekho választható az alapbéren kívül

  • bérpótlékra, távolléti díjra, más juttatásokra
  • költségtérítésre is, de ilyenkor nincs lehetőség a felmerült költség elszámolására, a teljes bevétel az ekho alapját képezi
  • fizetett szabadság idejére járó díjra
  • felmentési időre és
  • szabadság megváltásra járó díjra
  • munkaviszonyból származó nem rendszeres bevételekre, pótlékokra
  • ekhora jogosító tevékenységnél a bíróság által megítélt munkabér-különbözetre, annak kamatára.

Nem alkalmazható azonban végkielégítésre, mert az nem tevékenység ellenértéke, ugyanígy a táppénzre sem.

Tevékenység, foglalkozás, képesítés

Fontos, hogy tevékenységet kell folytatni ahhoz, hogy igénybe vehető legyen az ekho, tehát ha valaki például nem író, csak jogdíjat vesz fel egy elhunyt író könyvének új megjelenése után, akkor a jogdíjára nem számolható el ekho.

Ha egy olvasó beküld egy írást egy újsághoz, amelynek megjelenése után honoráriumot kap, akkor a honoráriumra ekho alkalmazható, függetlenül az olvasó szakmájától.

Képesítés meglétét sem kell vizsgálni, pusztán az elvégzett tevékenység számít.

Változás 2015-től

2015-től lényeges emelkedés történt a bevételi értékhatárban: amennyiben valaki jogosult az ekhora, akkor azt nem 25 milliós, hanem akár 60 milliós bevételig alkalmazhatja. Megmaradt az az előírás, hogy a maximális értékhatár igénybevételéhez egy adott évben legalább az éves minimálbér összegére az általános szabályok szerinti közterheket kell megfizetni. Nyugdíjasok esetében szintén 60 millióra emelkedett az értékhatár.

Akár 125 millió is lehet az értékhatár egyes sportolóknál: akik országos sportági (szak)szövetség első osztályú versenyrendszerében indulnak, vagy ugyanezen kritériumok szerinti edzők, vezetőedzők.

Nincs változás a megfizetett ekho %-os mértékében: a magánszemélynek 15%-ot, míg a kifizetőnek 20%-t kell fizetnie. Ha nyugdíjas a magányszemély és erről nyilatkozik a kifizetés előtt, akkor 11,1% az ekhoja.