Az adóhatóság tájékoztatót tett közzé az elektronikus ügyintézés módjáról, valamint az űrlapok elektronikus benyújtásáról, és a képviselet bejelentéséről. A  tájékoztató lényeges pontjait emeltük ki bejegyzésünkben.

Az adóhatóságnál folyó ügyeket minden adózó intézheti elektronikus úton. Többféle kapcsolattartási szolgáltatás vehető igénybe az ügyintézés során.

Egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók és az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek elektronikus kapcsolattartásra és ügyintézésre kötelezettek, és minden, a vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személyek számára elérhető ügyintézési lehetőséggel élhetnek. A kapcsolattartást a KÜNY (Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás) tárhelyükön keresztül kell intézniük, tehát fontos, hogy legyen KÜNY regisztrációjuk, vagy e-személyi igazolványuk. Egyéni vállalkozók saját cégkaput nem használhatnak.

Nem természetes személyek

A gazdálkodó szervezetek elektronikus kapcsolattartásra/ügyintézésre kötelezettek adóügyekben. Képviselőjük útján vehetik igénybe a különböző elektronikus ügyintézési lehetőségeket. Cégkapura kell regisztrálniuk, amely egy kötelezően és kizárólagosan elérhető tárhely, kézbesítési szolgáltatásként. Ha egy természetes személy képviseli a gazdálkodó szervezetet, akkor a KÜNY-höz kapcsolódó tárhelyét csak akkor használhatja az adózási ügyek elektronikus ügyintézéséhez, ha olyan egyéni vállalkozó a képviselő, aki cégkapu nyitására nem kötelezett.

Elektronikus ügyintézés képviselő útján

A NAV hivatalból lehetőséget ad az önálló képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselők elektronikus eljárási jogosultságához. Itt nem szükséges a törvényes képviselő esetében külön bejelentés a NAV-hoz.

Állandó meghatalmazott is bejelenthető, ebben az esetben a képviseleti jogosultságot be kell jelenteni a NAV-hoz.

EGYKE adatlap

Az állandó meghatalmazott vagy egyéb jogszabályon alapuló képviselő személyét az EGYKE nevű adatlapon kell bejelenteni. Az EGYKE adatlapot az állandó meghatalmazottnak elektronikusan kell benyújtania. Az adatlaphoz az állandó meghatalmazást is csatolni kell. Amennyiben nem kötelező az elektronikus ügyintézés az adózó esetében, akkor az adatlap papíron is benyújtható, bármely elsőfokú adó- és vámigazgatósághoz. Ilyenkor saját kezűleg alá kell írnia az EGYKE adatlapot a benyújtónak, valamint csatolnia kell az eredeti állandó meghatalmazást vagy a képviseleti jogosultságát igazoló eredeti okiratot.

eBEV portál bejelentő felülete

Az eBEV portálon is megtehető a bejelentés elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételével. A természetes személy vagy nem természetes személynél az ügyfél törvényes képviselője is adhat állandó meghatalmazást. Az ilyen állandó meghatalmazás érvényes a meghatalmazott jóváhagyása nélkül is, egy kivétellel: ügyvédi iroda vagy kamarai jogtanácsos részére adott állandó meghatalmazás csak a meghatalmazott jóváhagyásával válik érvényessé.

Az állandó meghatalmazott is elkészítheti az állandó meghatalmazását, amely az ügyfél jóváhagyásával válik érvényessé.

Mindkét esetben az eBEV portálon adott, jóváhagyott állandó meghatalmazásnál nem szükséges csatolni a hiteles elektronikus irattá alakított meghatalmazást vagy a meghatalmazást tartalmazó hitelesített elektronikus iratot.

 A NAV értesíti az ügyfelet a bejelentett képviselő nyilvántartásba vételéről. A képviseleti jogosultság a bejelentés NAV-hoz beérkezésétől hatályos.