Amennyiben egy ügylet teljesítése nem szerződés szerint történt, szükséges a számla helyesbítése vagy sztornózása. Érdekes kérdés az áfa szempontjából, ha az előlegfizetés megtörténte után mégsem teljesít az arra kötelezett fél.

A számviteli, adózási jogszabályok arra építenek, hogy az adóalanyok a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Ha meghiúsul egy teljesítés, vagy nem úgy valósul meg, ahogyan arról megállapodtak, akkor az adott félnek helyesbítenie kell a számláját, vagy sztornóznia azt. Amennyiben nem szerződés szerint történt a teljesítés, akkor az adóalap csökkentéséről számlával egy tekintet alá eső okiratot kell kiállítani. Természetesen ehelyett működhet a helyesbítő számla vagy a régi számla sztornózása és új számla kiállítása megoldás is.

Korrekció az adófizetési kötelezettségben

A teljesítésre kötelezett félnek csökkentenie kell az adó alapját, és az adófizetési kötelezettségét. A különbözetet legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben rendelkezésére áll az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla. A vevőnél a levonható áfa összegében áll be utólag változás, és így csökken az eredetileg levonható előzetes áfa összege. Az adóalany abban az időszakban kell, hogy figyelembe vegye a fizetendő adó összegét növelő tételként, amelyben a különbözet alapjául szolgáló okiratot módosító vagy érvénytelenítő okirat a rendelkezésére áll. Nem lehet később azonban, mint a módosító, érvénytelenítő okirat kibocsátásának hónapját követő hónap 15. napja.

A korrekció hatásait mindkét félnél önellenőrzés nélkül az adott időszakban kell elszámolni. A számlázó félnél csökkentő tételként, a vevőnél pedig a fizetendő adót növelő tételként történik az elszámolás.

Ha nem történik teljesítés

A teljesítésre kötelezett fél nem minden esetben hajlandó a bizonylat korrigálására. Az adóalanyt akkor illeti meg adólevonási jog, ha a szolgáltatást, illetve terméket az adólevonásra jogosító tevékenysége érdekében szerezte be. Ha nem történt meg a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, akkor ezen szabály alapján a vevő nem vonhatja le az adót.

A jogszabályok nem tartalmazzák azt, hogy az adóalapot mikor kell korrigálni: amikor egyértelmű lesz a nem szerződésszerű teljesítés, vagy később, önellenőrzéssel kell az adót korrigálni.

Előlegszámla fizetése

Előfordulhat, hogy az előlegszámla kifizetése után mégsem teljesít az arra kötelezett fél, de nem állítja ki a korrekciós számlát. Az adólevonással kapcsolatban említett alapelv ekkor is alkalmazandó, de előlegfizetésnél a forgalmi adózás tényállás nem a teljesítés, hanem maga az előlegfizetés.

Előlegszámla és az áfa

Ha a teljesítés előtt ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt nyújtanak, azaz előleget fizetnek, akkor a fizetendő adót a pénz vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz formájában nyújtott előlegnél annak jóváírásakor, egyéb esetben annak megszerzésekor kell megállapítani.

A teljesítés időpontjában megnyílik az adólevonási jog, az előlegfizetés az adólevonási jog megnyílását jelentő tényállás. Az, hogy az igénybe vett terméknek, szolgáltatásnak a számlát befogadó alany gazdasági tevékenységét kell szolgálnia, fontos alapelv, de amennyiben e célból fizette a vevő az előleget, akkor megilleti az adólevonás joga. Ez független attól, hogy esetleg vita alakult ki a felek között a teljesítésről.