Az előtársasági időszak külön üzleti évet jelent a vállalkozás számára, amely az alapítás napjától tart a cégjegyzékbe történő bejegyzés napjáig, vagy a cégjegyzés iránti kérelem elutasításának napjáig. Mivel önálló üzleti évet jelent, ezért számviteli beszámolót kell készíteni erre az időszakra. Vannak azonban kivételek is, a cikkben ezekről is találnak információt. Előtársaság időszakának nevezzük a cégalapítástól a cégbírósági bejegyzésig eltelt időt. A cégalapítás napja az, amikor a tulajdonosok ellenjegyzett létesítő okiratot készítenek a cégalapítási szándékukról, és a cégbírósági bejegyzés teszi mindezt érvényessé.

Előtársaság – Milyen szabályok szerint kell beszámolót készítenie?

A beszámolókészítési szabály alól kivétel, ha nem kezdi meg a tevékenységét a vállalkozás ezen időszak alatt, és megtörténik a naptári évnek megfelelő mérlegfordulónapig a bejegyzés. Ilyenkor az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésétől (közokiratba foglalásától) a már bejegyzett társaság üzleti évének mérlegfordulónapjáig tart.

Mikor tekinthetjük úgy, hogy nem kezdte meg a vállalkozás a tevékenységét? Ha az előtársasági időszakban csak a társasági formában történő működés előkészítésével kapcsolatos eseményeket számolták el, mint például az ügyvédi díjat, a nyomtatványok értékét, a működéshez szükséges pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátását.

Ha nem készül külön beszámoló az előtársasági időszakról, akkor sem szükséges külön oszlopban bemutatni ezen időszak adatait az első beszámolóban, hanem a tárgyév adataiba beleadva kell szerepeltetni az előtársasági időszak adatait.

Többen gondolják, hogy az első két évben nem kötelező a könyvvizsgálat, mert a számviteli trv. szerint a könyvvizsgálat szükségességének meghatározásához az adott évet megelőző két év számadatai szükségesek. Azonban egy új vállalkozásnál meg kell becsülni a tárgyévben várható árbevételt és azt éves szintre arányosan kiszámítani. Ha ezzel már látható, hogy a könyvvizsgálati értékhatárokat át fogja lépni a társaság, akkor már az első évre is szükséges a könyvvizsgálat.

Mi történik, ha nem jegyzi be a céget a cégbíróság? Ebben az esetben az elutasítás napjáig tart az előtársasági időszak. Erről az időszakról beszámolót kell készíteni. Amikor tudomást szerzett a társaság az elutasító döntésről, akkor a továbbiakban már nem vállalhat kötelezettségeket, nem szerezhet jogokat, hanem azonnal meg kell szüntetnie a működését. Ha nem teszi meg, a vezető tisztségviselőket terheli korlátlan és egyetemleges felelősség. A végelszámolás szabályai lesznek az elsősorban figyelembe veendő szabályok az előtársaság hitelezőkkel és alapítókkal történő elszámolásában.