Egy lakás energetikai állapotát bemutatja, illetve javaslatokat tesz annak energiamegtakarítási lehetőségeire az energetikai tanúsítvány.  Ha új épületet építenek, akkor az építtetőnek kötelező a tanúsítványt elkészíttetni, a használatbavételi engedély kiadása utáni 90 napon belül. Ha értékesítésre kerül az ingatlan, vagy tartósan bérbe adják a teljes épületet, szintén kötelező a dokumentumot elkészíttetni. A kötelezetti kör egyre bővül, ezért néhány lényeges kérdést mi is körbejártunk a tanúsítvánnyal kapcsolatban.

Hogyan bővül az energetikai tanúsítványra kötelezett épületek köre?

Az energetikai tanúsítvány kötelezővé tételével a jogalkotó célja az volt, hogy növeljék a kevesebb energiát fogyasztó épületek arányát.

A bevezetőben említett eseteken kívül 2016-től akkor is szükség lesz a dokumentumra, ha nem a teljes épületet adják bérbe, hanem abból csak egy önálló rendeltetési egységet.

Állami támogatás odaítélése csak akkor lehetséges, ha az épület legalább B kategóriás a tanúsítvány szerint. Amennyiben elkészült már az energetikai tanúsítvány, úgy az épület eladását, bérletét hirdető reklámban fel kell tüntetni a besorolást.

Adásvételi szerződés és a tanúsítvány

Mind az értékesítésről, mind a bérbe adásról szóló szerződésben le kell írni, hogy készült-e tanúsítvány. Amennyiben készült, úgy be kell írni annak azonosító kódját és nyilatkoznia kell a vevőnek, hogy átvette azt az eladótól. Ha már rendelkezik tulajdonrésszel az adott ingatlanban a vevő és újabb részt vásárol, nem kell a tanúsítványt elkészíteni.

Ha nem nagyobb 50 m2nél az épület, vagy évi négy hónapnál rövidebb használatra alkalmas, vagy maximum két évig lehet használni, nem kell készíteni energetikai tanúsítványt. A hitéleti és a mezőgazdasági, a műhely rendeltetésű épületekre, a védett épületekre szintén nem kell elkészíttetni.

Kategóriák

A kategóriák A-I jelöltek, a legkedvezőbb az A+ jelölésű. A C jelöli az aktuális követelményeknek éppen megfelelő lakást/épületet.

Az energetikai tanúsítvány készítésének módszere

A Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara tagjegyzékébe felvett tanúsítók készíthetik el a dokumentumot.

Az energetikai tanúsítvány készülhet számítással és energiafogyasztási adatok figyelembevételével is. A módszer lehet részletes vagy egyszerűsített.  Egy központi programmal készítik el a tanúsítványt, amely egy egyedi azonosító kódot is generál a dokumentumra. Ezzel a kóddal bekerül az Országos Építésügyi Nyilvántartásba is.

Egy elkészült energetikai tanúsítvány 10 évig hatályos. Ha ezen időszak alatt megváltozik az épületre vonatkozó követelményérték, akkor meg kell ismételni a tanúsítást, de csak ha értékesítésre vagy bérbe adásra kerül sor.

Mibe kerül a kiállítás?

Az energetikai tanúsítvány költségét a kiállító a ráfordított idő alapján határozza meg, de óradíja nem lehet több mint 5500 forint.  Ha egyszerűsített eljárásra kerül sor, akkor maximum két munkaórát lehet rá fordítania. Az elszámolt időbe beletartozhat:

  • utazási idő
  • szemlére fordított idő
  • felméréssel töltött idő
  • fénymásolás ideje.

Az időráfordítás mellett legfeljebb 10% költségátalányt is felszámíthat a tanúsító, olyan költségekre, mint például a telefonköltség, vagy a fénymásolási költség.

Adótanácsadó tippünk: Ha az ingatlan értékesítésére kerül sor, akkor az energetikai tanúsítvány költsége elismert költségként figyelembe vehető az adóalap csökkentéséhez.