A számviteli trv. az értékcsökkenési leírás kapcsán évi egyszeri, évvégi elszámolást tesz kötelezővé, de a vállalkozás dönthet úgy, hogy időszakosan, pl. havonta, negyedévente is elszámolja. A vállalkozás a számviteli politikájában írja le az ezzel kapcsolatos választását.

A számviteli trv. az értékcsökkenés elszámolását kötelezővé teszi. Még akkor is, ha így a társaság éves eredménye negatívvá válik.

Az értékcsökkenési leírás éves összege befolyásolja az éves eredményt és a vállalkozás társasági adóját.

Értékcsökkenési leírás és adózás előtti eredmény

Többnyire az adózók célja az, hogy adóalapot csökkentő tételeket gyűjtsenek be. Egyes esetekben akár a minél nagyobb adózás előtti eredmény is cél lehet, ha például hitelfelvétel előtt áll a cég.

Számviteli trv. vs. társasági adó trv.

Az amortizáció számolható a számviteli trv. szerint, és a társasági adó trv. alapján is. A számviteli trv. szerint számított amortizáció növeli az adóalapot, a Tao. trv. szerint számított pedig csökkenti. A két összeg természetesen meg is egyezhet.

Beruházás ösztönzése, mint cél, az adóalap csökkentése révén

Az adót csökkentő lehetőségek fontosak a költségvetésnek, hisz ha ezzel beruházást tud ösztönözni, akkor az később növelheti a foglalkoztatást, valamint az adózó árbevételét is, ami további adóbevétel emelkedést jelenthet.

Ha az értékcsökkenési leírásra vonatkozó Tao-trv. mellékletek egy adott eszközre többféle leírási kulcsot is engedélyeznek, akkor az adózó választhat. A választása alapja az adózó gazdálkodási lehetőségei, céljai. Így maga határozhatja meg, hogy mennyivel kívánja módosítani az adott évi adóalapját.

Ha a Tao trv. mellékleteiben szereplőnél alacsonyabb leírási kulcsot választ az adózó, akkor arra figyelnie kell, hogy az így számolt értékcsökkenés nem lehet kevesebb, mint a számvitelről szóló trv. szerint elszámolt terv szerinti értékcsökkenés. A társasági adó rendszerében elszámolt leírás azonban lehet magasabb, mint a számviteli elszámolású.

Ha a számvitelben magasabb arányú leírási kulcsot alkalmaz a vállalkozás, mint amit a Tao. trv. ajánl, akkor ezt a leírási kulcsot a társasági adó rendszerében is alkalmazhatja. Így a vállalkozások nagy része gyorsított értékcsökkenést tervez a számviteli elszámolásokban.

Amit mindig szem előtt kell tartani: befektetett eszközként csak azt az eszközt tüntetheti fel a vállalkozás, amelynek a rendeltetése, hogy tartósan, egy éven túl szolgálja a működést/tevékenységet, vagyis minimum 366, 367 napra.

A Tao trv. 1. sz. mellékletében, a 8. 9. pontban találjuk az adóalapra leginkább kedvező hatású, gyorsított értékcsökkenéseket:

A 8. pont szerint egyes vtsz. alá tartozó gépeknél, berendezéseknél 50%-os leírás alkalmazható, a 9. pont szerint pedig egyes 2003-ban, vagy azt követően vásárolt, előállított egyes eszközöknél is az 50%-os értékcsökkenési leírás érvényesíthető.

Az adózó választási lehetősége

Egy példát hozva: egy maximum 200 ezer forint értékű eszköz beszerzése esetén, a számviteli 25%-os terv szerinti értékcsökkenés mellett az adózónak választási lehetősége van. Választhat, hogy a Tao. trv. 2. sz. melléklete alapján 33%-os, vagy az 1. sz. melléklet szerinti 50%-os, vagy az 5e és 5/a pont szerinti 25-33 illetve 25-50 %-os kulcsot veszi figyelembe.

A lehetőségek közül azonban már a beszerzés évében választani kell, később nem gondolhatja meg magát, és nem gyorsíthatja a leírás módszerét.