Az EVA alanya nem alanya az általános forgalmi adónak (ÁFA-nak), azonban mégis vannak esetek, amikor bizonyos ÁFA-szabályokat figyelembe kell venni. A cikkben az EVA-alanyra is vonatkozó számlakiállítási szabályokat, a számlázás alóli mentesség eseteit, és a speciális, ÁFA-fizetési eseteket tekintettem át.

Az EVA alanyának az ÁFA-trv. szerinti számlát, bizonylatot kell kiállítania termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén. A számla kiállítása előtt az ügylet alapján meg kell határozni, hogy milyen adómértéket kell alkalmazni. Főszabályként a belföldön teljesített ügyleteknél az adott termékre vagy szolgáltatásra irányadó ÁFA mértékét kell figyelembe venni. Áthárított adót nem lehet feltüntetni, ha adómentes az ügylet, vagy ha az ÁFA-trv. területi hatályán kívüli az ügylet, illetve ha fordított adózású az ügylet.

Az EVA-alanynak is fel kell tüntetni a kibocsátás keltét, és a számla sorszámát. A kézi számla csak akkor lehet hiteles, ha a sorszáma a NAV által kiadott sorszámtartományba illeszkedik. A sorszámot a nyomtatványelőállítók részére adja ki az adóhatóság.

Az EVA-alanynak is fel kell tüntetnie azonosító adatait (nevét és adószámát). A számlát befogadó nevének, címének szerepeltetése is kötelező. Bizonyos esetekben a számlát befogadó adószámát is szerepeltetni kell.

Meg kell nevezni a számlán a terméket, szolgáltatást, fel kell tüntetni mennyiségi adatait, nem kötelező jelleggel a besorolási számát. A megnevezésnek közérthető módon kell történnie, tehát például a csak cikkszám megnevezés vagy utalás egy szerződésre nem elegendő. A besorolási számot nem kötelező feltüntetni.

Ha eltér a teljesítés időpontja a számla kiállításának dátumától, akkor fel kell azt is tüntetni. Az EVA-alanynak is az ügyletre irányadó teljesítési időpontot kell feltüntetnie teljesítés dátumaként.

Az adó alapját, az adó nélküli egységárat, esetenként az alkalmazott árengedményt fel kell tüntetni. A fizetés módjának feltüntetése nem kötelező, de célszerű megjelölni.

Az EVA-alany egyszerűsített adattartalmú számlát is kibocsáthat, saját döntése alapján, ha a vevő ÁFA-alany és az ellenértéket legkésőbb a teljesítésig kiegyenlíti, vagy ha nem ÁFA-alany a vevő (például mert EVA-alany), de kéri számla kibocsátását. További esetek: ha az ÁFA-trv területi hatályán kívüli az ügylet, vagy ha előlegfizetés történik. Akkor is mód van egyszerűsített adattartalmú számla kibocsátására, ha kevesebb a számla értéke, mint 100 euro, és nem adómentes közösségi értékesítés vagy távolsági értékesítés történik.

Az EVA alanya ÁFA fizetésére nem kötelezett, de az ÁFÁ-val növelt értékesítési ár egésze jelenti esetében az EVA alá tartozó bevételt. Néhány speciális esetben azonban kell ÁFÁ-t fizetnie az EVA-alanynak is:

  1. az EVA-alany az ÁFA-alanyokkal egy tekintet alá esik, ha ún. belföldi fordított adózás alá eső ügyletben vesz részt, akár vevői, akár szállítói oldalon
  2. Meghatározott esetekben a Közösségen belüli termékbeszerzés után ÁFA-fizetésére kötelezett az EVA-alany is: ha az EVA alanyának más tagállamokból történő beszerzései egy év alatt a 10 ezer eurót meghaladják, akkor közösségi adószámot kell igényelnie. A beszerzései után az ÁFÁ-t havi rendszerességgel kell bevallania. A megállapított ÁFÁ-t nem tudja levonásba helyezni az EVA alanya, mert evaalanyisága miatt nem illeti meg áfalevonási jog.
  3. Ha harmadik országból hoz hazánkba terméket az EVA alanya, akkor termékimport miatt ÁFA-kötelezettsége keletkezik. Az import áfát az vámhatóság állapítja meg, az adózó pedig nem helyezheti ezt levonásba, az EVA-alanyiság miatt.
  4. Külföldről igénybe vett szolgáltatásoknál a magyar megrendelő teljesít ÁFA-kötelezettséget a külföldi számlakibocsátó helyett. Ez akkor is igaz, ha EVA-alany a magyar megrendelő.