Az Unióban érvényes beruházást támogató szabályok módosulásával összhangban a fejlesztési adókedvezmény hazai szabályai is változtak 2014. júliustól. Az adókedvezményt továbbra is csak induló beruházásoknál lehet igénybe venni, de a nagyvállalkozások esetében változott a jogosulti kör.

Induló beruházás

A fejlesztési adókedvezmény igénybe vétele szempontjából induló beruházás az, amely új létesítmény létrehozására, vagy egy meglévő létesítmény bővítésére, termékkínálat bővítésére, termelési folyamat átalakítására irányul, illetve egy egyébként bezárásra kerülő létesítmény harmadik fél általi felvásárlása. Kkv-k esetében nincs egyéb kitétel, de a nagyvállalkozásoknál a közép-magyarországi régió meghatározott településein, ez év júliusától csak új gazdasági tevékenységeknél lehet igénybe venni a fejlesztési adókedvezményt, kivéve a nem támogatott településeket, ahol nagyvállalkozás nem is jogosult adókedvezményre.

Néhány jogcím a fejlesztési adókedvezmény igénybevételére

A társasági adóról szóló törvény részletesen leírja, milyen jogcímeken lehet igénybe venni a fejlesztési adókedvezményt, ezek közül néhány példa:

  • legalább 3 milliárd forint jelenértékű beruházás üzembe helyezése, üzemeltetése
  • bizonyos településeken, a minimum 1 milliárd forint jelenértékű beruházások
  • minimum 100 millió forint értékű, önálló környezetvédelmi beruházás üzembe helyezése, üzemeltetése
  • munkahelyteremtést szolgáló beruházás üzembe helyezése és üzemeltetése.

Egyéb kapcsolódó feltételek is vannak, például a fent felsoroltaknál az első két esetben a foglalkoztatotti létszámnak legalább 150 fővel, illetve bizonyos kiemelt településeken legalább 75 fővel kell növekedni, vagy a bérköltségben kell elérni hatszoros illetve háromszoros növekedést, a kormányrendeletben meghatározottak szerint.

Kérelem az adókedvezményhez

Az adózónak kérelmeznie kell a fejlesztési adókedvezmény igénybe vételét, ehhez kapcsolódó szándékáról az adópolitikáért felelős minisztert egy bejelentéssel – meghatározott formában és tartalommal – tájékoztatnia kell. A kérelmet 90 napon belül a Kormány elé terjesztik.

Az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő évben vagy az üzembe helyezés évében és a követő 9 évben lehet igénybe venni. Legkésőbb a bejelentés évét követő 14. évben vehetik igénybe.

A fejlesztési adókedvezményben részesült adózók egyes adatait közzéteszik.

Ha nem teljesülnek az előírt feltételek

A fejlesztési adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támogatássá változik, ha az adózó nem teljesíti a kormányrendeletben és a Tao trv.-ben meghatározott feltételeket. Ha tudja bizonyítani, hogy elháríthatatlan külső ok akadályozta meg ebben, akkor nem érintik az ezzel kapcsolatos szankciók. Érdemes azzal tisztában lenni, hogy a gazdasági válságra hivatkozás nem elfogadott, mint elháríthatatlan külső ok.

NAV ellenőrzések

Az adókedvezményt kérő cégeket az érintett beruházás költségeiről folyamatos nyilvántartási kötelezettség terheli. A NAV-nak kötelező ezeket  a vállalkozásokat legalább egyszer ellenőrizni, de mint adótanácsadó iroda, azt látjuk, hogy akár több ellenőrzésre is sor kerül ezen cégek esetében az adókedvezmény érvényesítésének ideje alatt.