A fejlesztési tartalék képzés lehetősége egyes egyéni vállalkozók előtt is nyitva áll. Melyek az előnyei és hogyan lehet kivezetni a nyilvántartásból?

A fejlesztési tartalék előnye, hogy képzése csökkenti az egyéni vállalkozó bevételét. A bevételt csökkentő összeget nyilvántartásba kell venni és ezt az összeget nem kell leadóznia a vállalkozásnak.

Fejlesztési tartalék kivezetése

Az szja-trv. alapján a fejlesztési tartalék csak akkor vezethető ki a nyilvántartásból, ha a nyilvántartásba vétel évében és az azt követő három évben az egyéni vállalkozó olyan beruházási, felújítási kiadásokat hajt végre, amelyek

  • kizárólag üzemi célú
  • értékcsökkenési leírás alapját képező
  • nem ingyenesen megszerzett vagy előállított tárgyi eszköz megszerzése vagy előállítása érdekében

merültek fel.

Beruházási költség

Beruházási költségnek minősül a költségként elismert, igazolt, az üzembe helyezés napjáig felmerült, a megfelelő nyilvántartásokban feltüntetett kiadás. Ez a kiadás tulajdonképpen a beszerzési ár.

Előleg, foglaló elszámolása

A kifizetett előleg nem vehető a beruházásokhoz, ez a másik féllel szemben fennálló követelés. Az előleg, foglaló tehát nem minősül a tárgyi eszköz beszerzése, előállítása érdekében felmerülő költségnek, ráfordításnak. Nem vezethetjük ki tehát a fejlesztési tartalékot előleg, foglaló fizetésével.

Bent maradó fejlesztési tartalék

Ha a harmadik év végéig sem használja fel a fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeget az egyéni vállalkozó, akkor a nyilvántartásban maradó összeg után szja-t kell fizetni, a megképzése évében hatályos adómértékkel. Az adót a negyedik év első hónap utolsó napjáig kell megfizetni, késedelmi pótlékkal együtt.

Az sem mentesíti az adó alól az egyéni vállalkozót, ha közben áttért az átalányadózásra vagy a kata adózásra.

Használt tárgyi eszköz

A fejlesztési tartalék felhasználásakor a tárgyi eszköz lehet használt is. A kisvállalkozói kedvezmény érvényesítésekor azonban fontos, hogy a tárgyi eszköz új, korábban még nem üzembe helyezett legyen.

Nem a célnak megfelelően kivezetett fejlesztési tartalék

Ha nem a célnak megfelelően vezeti ki a vállalkozó a fejlesztési tartalékot, akkor az így kivezetett rész után a nyilvántartásba vétel évében hatályos adómértékkel szja-t kell fizetni

a kivezetett résznek az szja-t meghaladó része után vállalkozói osztalékalap utáni adót kell fizetni. Az adókat késedelmi pótlékkal együtt kell megfizetni, a kivezetést követő 30 napon belül.