Fizetési nehézségekből nagyon könnyen alakulhat ki fizetésképtelenség. A napjainkban tapasztalható bizonytalan gazdasági helyzetben a vezető pozíciót betöltő személyek részéről kiemelten fontos, hogy naprakészek legyenek az általuk vezetett társaság pénzügyi helyzetének ismeretében.Lényeges, hogy azonnal azonosítani tudják a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetet, hogy elkerülhessék a személyükkel szembeni hátrányos jogkövetkezményeket.

A vezető tisztségviselők feladata, hogy a cég működését, pénzügyi helyzetét folyamatos és szigorú ellenőrzés alatt tartsák.

Fizetésképtelenség veszélye

Egy társaság jogutód nélküli megszűnésekor kielégítetlen követelésük erejéig a hitelezők kártérítési igénnyel élhetnek a vezető tisztségviselőkkel szemben, amennyiben a vezető tisztségviselők a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet kezdetekor nem vették figyelembe a hitelezői érdekeket. Ez azt jelenti, hogy amint beáll a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, a társaság vezetőinek azonnal a hitelezők érdekeit kell középpontba helyezniük. Rendkívül fontos tehát, hogy a vezető észlelni tudja a fenyegető helyzetet és ezután is jogszerűen vezesse a társaságot.

Mikor azonosítható a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet?

Ezt az időpontot a jogszabályok oda teszik, amelytől kezdve a társaság vezetőinek előre látniuk kellett, illetve a tőlük elvárható gondosságot feltételezve előre látniuk kellett, hogy a szervezet nem képes az esedékességükkor kielégíteni a kötelezettségeiket.

A jelenlegi bírói gyakorlat úgy egyszerűsít ezen, hogy megítélésük szerint akkor következik be a fenyegető fizetésképtelenség, amikor a gazdálkodó szervezet az esedékességkor előreláthatólag nem tudja kielégíteni a tartozását.

Fizetésképtelenség jogi és gazdasági értelmezése

A fizetésképtelenség helyzetének van jogi és gazdasági értelmezése is. Jogilag helyesen akkor jár el a társaság, ha csak azokat a likvid vagyonelemeket veszi figyelembe fedezetül, amelyek azonnal pénzzé tehetőek. Bíróság előtt azzal nem lehet védekezni, hogy a társaság teljes vagyona fedezetet nyújtott volna a tartozásokra. Ez azt jelenti, hogy amennyiben nincs elegendő pénzeszköz fedezet vagy hitellehetőség arra, hogy a társaság kifizesse esedékes kötelezettségeit, és nem is tud megállapodni a teljesítés egyéb módjáról, akkor a jog szerint fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet következik be.

 A bíróság a helyzet azonosításához használja még a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek összevetését is.

Vezető tisztségviselő feladata fizetésképtelenség esetén

A vezető tisztségviselő legfontosabb feladata, hogy összehívja késedelem nélkül a társaság legfőbb szervét, hogy döntsenek a szükséges intézkedésekről. Fontos, hogy elkerüljék a jogtalan kereskedelem vagy indokolatlan kockázatvállalás vádját. Amennyiben megállapítást nyerne, hogy a vezető tisztségviselő nem megfelelően járt el a társaság irányításakor, a pénzügyek rendezésekor, akár saját vagyonával is felelhet a hitelezőkkel szemben.