Mit tehet a vállalkozás, ha olyan ügyletbe „botlik”, ahol az adójogi megítélés bizonytalan? Az adózási biztonságot szolgálja a feltételes adómegállapítás jogintézménye, amikor egy szerződés vagy jogügylet megvalósulása előtt tanácsot kérhetnek a vállalkozók a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. Az eljárás azonban kevéssé népszerű a vállalkozások körében, ennek okairól, magáról az eljárásról és a 2013-as változásokról készítettem összefoglalót.

A feltételes adómegállapítást 2006-ban kérhették először a vállalkozások Magyarországon, ekkor más nyugat-európai országokban már évek óta sikeresen alkalmazták. Kezdetben csekély érdeklődés mutatkozott iránta, és ma sem túl népszerű. A kisebb cégek sokszor azért nem élnek a lehetőséggel, mert nem szeretnék felhívni az adóhatóság figyelmét a bizonytalan adójogi ügyleteikre. A gyorsan változó jogszabályi környezet is visszatartja a cégeket, hisz egyetlen ügyletre lehet csak állásfoglalást kérni és az az állásfoglalás már nem érvényes, ha az érintett jogszabály változik. Nem terjeszthető elő kérelem a szokásos piaci ár megállapítása témájában, pedig e kérdésben talán több cég igénybe venné az eljárást.

Miben különbözik az állásfoglalástól a feltételes adómegállapítás?

A feltételes adómegállapítás csak jövőbeni jogügyletre vonatkozhat és nincs precedens jellege.

Az NGM döntését a NAV nem bírálhatja felül később, azonban az az adóhatóságra csak az adott ügyben, változatlan tényállás mellett kötelező érvényű az adómegállapítás. A magyar törvények szerint adótitok védi a megállapítást, nem hozható nyilvánosságra.

A kérelmező csak olyan ügyre kérheti az eljárást, amelynek tárgyában, vagy ahhoz hasonló ügyben nem folyik adóellenőrzés vagy bírósági eljárás. A hatóság bekérhet a kérelmezőtől további iratokat, adatokat is.

Első fokon az adóügyekért felelős helyettes államtitkár jár el az ügyben, a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül, amely hiánypótlás esetén újabb 60 nappal bővíthető. A határidőt 60 nappal egyéb esetben is meghosszabbíthatják.

Az adómegállapításért fizetni kell, és csak egy előírt nyomtatványon, négy példányban, magyar nyelven lehet benyújtani. 2013-tól már nem szükséges az eddig előírt ügyvéd vagy adótanácsadó ellenjegyzése a kérelmen, de az eljárásban a képviselet kötelezővé vált. A fizetendő díj mértéke alapesetben az ügyelt értékének 1%-a, 1 és 8 millió forint közötti összegben. 10 millió forint a díj szerződéscsomag vagy szerződéstípus esetén. Egyes esetekben akár 15 vagy 20 millió forint is lehet a fizetendő összeg.

2013-tól nem lehet feltételes adómegállapítás keretében adóalapot és adót megállapítani, csak az adókötelezettséget vagy annak hiányát. Az idéntől csak a társasági adóval, SZJA-val, kisvállalati adóval és helyi iparűzési adóval kapcsolatban kérhető adómegállapítás. Kérelem csak a kérelemmel érintett adónem és adómegállapítási időszakra vonatkozó bevallás benyújtásáig, illetve annak határidejéig nyújtható be.

Ha nem ért egyet az állásfoglalással az adózó, akkor attól eltérően is eljárhat a későbbiekben.