Feltöltési kötelezettség helytelen számításakor felmerül a kérdés, lehet-e önellenőrizni, és ilyenkor megúszható-e büntetés nélkül a hibázás?

Mit jelent a feltöltési kötelezettség?

Az adóév utolsó hónapjának 20. napjára, ha már jól megbecsülhetőek a tárgyévi adatok, az adózó megállapítja, hogy mennyi lesz a tárgyévi tény adókötelezettsége. Ezt az adókötelezettséget csökkenti a már befizetett előlegek összegével, és megfizeti a különbséget. A feltöltési kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha bevallás is készül.

Feltöltési kötelezettség a társasági adó mellett a következő adónemeknél lehet:

  • innovációs járulék
  • EVA
  • energiaellátók jövedelemadója
  • hitelintézetek járadéka
  • reklámadó
  • helyi iparűzési adó

 A bevallás és a befizetés összege eltérhet

A bevallás és a befizetés adóelőleg összege különböző lehet, mert befizetni a várható adó és a már megfizetett előlegek különbözetét kell, viszont bevallani a várható adót és a bevallott előlegek különbözetét kell.

Korrigálható a feltöltési kötelezettség?

Ha hibás a bevallás, akkor önellenőrzéssel kellene korrigálni, de vajon lehet-e? Tudnunk kell, hogy az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség másképp viselkedik, ha önellenőrzésre kerül sor.

Az önellenőrzés minden jogkövetkezmény alól mentesíti az adózót. Az adózó a helyesbített adóalap, adó, költségvetési támogatás bevallása után mentesül a mulasztási bírság alól, és a szükséges összeg megfizetésével a késedelmi pótlék alól is.

Amennyiben december 20-ig eleget tett a társaságiadó-előleg feltöltési kötelezettségének a vállalkozás, de később kiderül, hogy a végleges adat eltér a várható számoktól, akkor egy újabb bevallásban önellenőrizhet. Problémát (és mulasztási bírságot) az jelent, ha december 20-án nem fizeti meg a következő év május 31-ig bevallott adó legalább 90%-át. A NAV ugyanis azt ellenőrzi, hogy a vállalkozás december 20-ig mennyi adóelőleget fizetett be, és ezt hasonlítja össze a következő év május végéig esedékes társasági adóról szóló bevallásban közölt adókötelezettség összegével. Nem azt vizsgálják, hogy eleget tett-e a bevallási kötelezettségének, hanem azt, hogy a társaságiadóelőleg-kiegészítési kötelezettséget teljesítette-e.

Az összehasonlításnál megállapított 10%-nál nagyobb eltérés már mulasztási bírság fizetési kötelezettséggel jár. A mulasztási bírság 20%-ig terjedő mértékű.

A bevallással kapcsolatos önellenőrzésnek nincs hatása a mulasztási bírság jogosságának megítélése szempontjából.

Az önellenőrzés nem megoldás mindenre

Ha az adózó nem tesz eleget az adófeltöltési kötelezettségnek, akkor a bevallás önellenőrzésének helyesbítése nem változtat azon a tényen, hogy december 20-ig csak részösszeget teljesített az adózó.

Ha nem így lenne, – vagyis ha büntetlenül lehetne önellenőrizni a feltöltési kötelezettséget, – akkor a vállalkozók a tényleges bevallás készítésekor egyszerűen visszakorrigálnák a feltöltési bevallást és ezzel már nem is lenne értelme a feltöltési kötelezettségnek.