Nemcsak egy magáncélú építkezés, de akár egy iroda felújítás esetén is jól jönnek a segítő ismerősök, családtagok. Azonban a munkálatokban részt vevő be nem jelentett munkavállalók, vagyis a szívességi segítők akár az adóhivatal figyelmét is felkelthetik, különösen egy üzlethelyiség vagy iroda esetén.

Mi a szívességi munka?

Szívességi munkáról beszélhetünk, amikor egy családtag, ismerős segít a vállalkozásban, vagy az otthoni munkákban, ellenszolgáltatás nélkül. Erre csak alkalomszerűen, kivételesen kerülhet sor.

Ha rendszeressé válik az ilyen jellegű munkavégzés, vagy díjazást is kapnak érte a barátok, akkor szívességről már nem beszélhetünk. Ebben az esetben munkaviszony jön létre. A munkaviszonyt minden tartalmával, előírásaival kell érteni, így még járulékfizetési kötelezettség is keletkezik. Az adóhatóság szemszögéből nem életszerű az, hogy valaki ingyen, szívességből dolgozna hosszabb időn keresztül valaki másnak. Az, hogy sürgős a munka és csak rövid ideig tartó, szintén nem indok a szívességi munkára.

Mi különböztet meg egy munkaviszonyt a szívességi munkától?

A kalákában, szívességi keretek között végzett munkára jellemző, hogy

  • ellenérték nélkül, szívességi alapon zajlik,
  • általában segítségképp szánják,
  • családi köteléken, vagy baráti kapcsolaton alapul,
  • nem jellemző a rendszeresség, vagy a folyamatosság,
  • inkább egyszeri, alkalmi, néhány órás munkák,
  • bármikor elhagyhatják a segítők a helyszínt, nincsenek munkakörök.

Jellemzőek a mezőgazdasági, alkalmi jellegű idénymunkák, a családi házakhoz nyújtott segítség, amelyek néhány órásak, vagy jellemzően hétvégén zajlanak.

Ellenérték a felújítás munkálatai során

Ha a család, vagy barátok segítségét veszi igénybe a vállalkozó az iroda/üzlethelyiség kialakítása vagy a felújítás során, és ezt valamilyen általa forgalmazott termékkel, általa nyújtott szolgáltatással honorálja, akkor már ellenértékről beszélünk. Nemcsak pénzbeli kifizetés lehet ellenérték, hanem természetbeni juttatás is. Mezőgazdasági munkánál például a nagyobb mennyiségben adott gyümölcs is ellenérték. Érdekes kérdés, amikor tartozás kerül ledolgozásra, ugyanis ilyenkor is van pénzösszegben kifejezhető értéke a munkának.

Előfordul, hogy csak jelképes viszonzást kapnak a segítők a felújítás során végzett munkáért, amelynek értéke nem áll arányban az elvégzett tevékenységgel. Ez nem számít munkabérnek. Ilyen viszonzás lehet például egy finom ebéd.

Megállapodás aláírása a felújítás előtt

A felek megállapodása önmagában még nem elég ahhoz, hogy ez szívességi munkának minősüljön, hiába fektetik ezt le egy megállapodásba. A jogviszonyokat ugyanis nem a szerződés, hanem a tartalmuk szerint kell megítélni. Ha a munkaviszony jellemzőit magán hordozza, akkor foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak tekintendő, még közeli hozzátartozók esetén is.

Ha a felújítás munkálatai során munkaügyi hatósági látogatásra kerül sor, a hatóság jogosult a jogviszony minősítésére. A felek állításával szemben is minősíthetik munkaviszonnyá a foglalkoztatás körülményeit, és akár eljárás lefolytatására is sor kerülhet.

Ingyenes megbízási szerződés

Célszerű ingyenes megbízási szerződést kötni, amennyiben a tevékenység jellemzői nem felelnek meg a fent felsoroltaknak. Ingyenes megbízási szerződéssel foglalkoztatható a családtag, nincs szükség bejelentésre, járulékfizetésre. A megbízás egy gondossági kötelem, nincs alá-fölérendeltségi viszony, a megbízott saját eszközeivel dolgozik és más személyt is igénybe vehet a teljesítéshez.

Ha inkább a munkaviszonyhoz áll közelebb a tevékenység jellege, akkor érdemes alkalmi munkaként bejelenteni.