Az adózás rendjéről szóló törvény méltányossági lehetőséget biztosít azon adózók részére, akik az adójogszabályokban meghatározott kötelezettségeiket -méltányolható – gazdasági vagy személyes okból nem tudják teljesíteni.  Nézzünk néhány formai és tartalmi tudnivalót a méltányosság érvényesítéséhez beadandó kérelme leadásához kapcsolódóan. Törvény adta lehetőségből törvényi kötelezettséggé változott az elektronikus úton benyújtott fizetési könnyítési kérelem ez év januárjától. Mindenkinek, aki elektronikusan vallja be adóját, kötelező a fizetési könnyítési kérelmét is így beadnia.

Tartalmi és formai tippek a fizetési könnyítési kérelem benyújtásához

A nyomtatvány, amelyen benyújtható a kérelem, letölthető a NAV honlapjáról. Kódja 10FAM01 magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére, 10FAG01 gazdasági társaságok részére. Maga a nyomtatvány hosszabb és valamivel bonyolultabb lett, mint a korábbi, egyoldalas forma. Korábban azonban szükséges volt egy ún. Adatlapot is beadni a kérelem mellé, ennek tartalmát most beintegrálták az internetes formába, így ez már nem szükséges.

A korábbi gyakorlatban lehetőség volt arra, hogy először csak egy kérelmet nyújtsanak be a vállalkozók, és később hiánypótlással adhatták be mindazt a dokumentumot, amit a hatóság az elbíráláshoz kért. Most dönthet a NAV a rendelkezésre álló információk alapján is, és pótlást csak akkor kér, ha a kérelmező beszámolás készítésére kötelezett, és nem csatolt beszámolót. A kitöltő program is jelez egyébként néhány mező esetében, ha hiányos a kitöltés. Nem szabad azonban arra támaszkodnunk, hogy pótlásban benyújthatjuk a szükséges, de hiányzó adatokat, ugyanis könnyen lehet, hogy a beadott, és így rendelkezésre álló információk alapján egyszerűen elutasítja a kérelmünket a hatóság, anélkül, hogy pótlást kérne.

Kérelem benyújtása elektronikusan:

Ha a benyújtás után új információ alapján visszavonnánk vagy módosítanánk a kérelmet, megtehetjük szintén elektronikus úton, külön erre szolgáló nyomtatványokon.

A technikai tudnivalók mellett érdemes a tartalomra is figyelmet fordítani. Sok esetben a NAV azért utasít el egy részletfizetési kérelmet, mert túl sok a kérelmező jövedelme, vagy épp túl kevés ahhoz, hogy akár részletekben is ki tudná fizetni. Előfordul, hogy úgy vélik, az egyösszegű befizetéshez is elegendő a kérelmet beadó jövedelme, nincs szükség a könnyítésre. Gondolják át mindig, hogy ezen szempontok mérlegelése után mi lehet az adóhatóság számításának eredménye, és ennek függvényében nyújtsanak csak be kérelmet. Magánszemélyeknél, ha az adófizetés súlyosan veszélyeztetné az adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését, akkor biztosan pozitív lesz az elbírálás. Vállalkozók esetében döntő érv lehet a gazdálkodó tevékenység ellehetetlenülése is.

Jó tudni azt is, hogy feltételeket is szabhat a hatóság a könnyítés mellé, például hogy a többi, esedékessé váló egyéb adófizetési kötelezettséget rendben teljesítse az adózó. Ha a feltételt nem tudják vállalni vagy teljesíteni, egy összegben esedékessé válik a korábban könnyített tartozás, annak járulékaival együtt.