A fordított adózás lényege, hogy a fizetendő és levonható adó egy adóalanynál összpontosul, így ugyanaz a személy fizeti és vonja le az áfát. A szabályosan alkalmazott fordított adózás helyett előfordul, hogy egyenes adózás szerint állítja ki a vállalkozás a számlát.

Ilyen esetekben a fizetendő illetve levonható adó korrekcióját kell elvégezni. Nemcsak a számla kiállításakor, hanem annak befogadásakor is érdemes résen lenni, mert a NAV ellenőrzési gyakorlatában ilyenkor gyakran a vevő részéről jogosulatlan igénylést állapítanak meg, és bírságolnak.

Mit is jelent a fordított adózás?

Fordított adózás esetén a szállítónak (a számla kiállítójának) semmi dolga az áfával, vagyis nem kéri el a vevőtől az áfa összegét, és nem is kell bevallania azt az államnak. A vevőnek kell rátennie az áfát az ellenértékre, bevallania az állam felé. Ha esetlegesen nem jogosult a levonására, akkor meg is kell azt fizetnie.

Egy ingatlan értékesítése tévesen

Egy példán keresztül mutatjuk meg a tévesen alkalmazott egyenes adózás utáni teendőket: Egy vállalkozás egy olyan ingatlant értékesít, amelynél a fordított adózás alkalmazása a szabályoknak megfelelő.  Azoban tegyük fel, hogy tévesen, az egyenes adózást alkalmazta, és így a vevő részére áfásan állította ki a számlát. A példánkban meghatározzuk az időpontokat is, hogy a bevallásokat is időhöz tudjuk kötni: a számla kiállítása május 26-án történt, a vevő június 5-én fizetett, az egyenes adózás szerint, az áfával együtt.

A vevő áfa levonása

A vevő a májusi időszakra június 20-án benyújtott bevallásában levonja az ingatlan áfáját. Az eladó azonban ezután észreveszi, hogy hibát vétett és  helyesbíti a számlát, amelyet át is ad június végén a vevőnek.

A vevő szempontjából olyan utólagos változás történt tehát, amely szerint az eredetileg levonható áfájának összege utólag csökkent.

A tévesen áthárított áfát a májusi időszakra beadott bevallás önellenőrzése nélkül, a júniusi időszakra beadott bevallásában áfát növelő tételként kell figyelembe vennie. Azért a júniusi bevallásban, mert még júniusban megkapta a helyesbítő számlát.

Az eladó korrekciója

Az eladónak – mivel nem alkalmazta a fordított adózást – helyesbítő számlát kellett kiállítania. Így a bevallott fizetendő adója csökken. Ilyenkor a különbözetet legkorábban akkor veheti figyelembe, amely időszakban az eredeti számlát módosító okirat a jogosult rendelkezésére áll. Mivel partnere június végén vette kézhez a helyesbítő számlát, ezért legkorábban a júniusi adómegállapítási időszakra beadott áfa bevallásban veheti figyelembe a fizetendő adója csökkentését.

A fordított adózáshoz kapcsolódó időpontok

A fordított adózás alá tartozó ügyleteknél a fizetendő adót a teljesítést tanúsító számla kézhezvételének napját, az ellenérték kifizetésének napját és a teljesítést követő hó 15. napját figyelembe véve akkor kell megállapítani, amelyik ezek közül a legkorábbi.

Ebben az esetben a május 26-i időpont megelőzi az ellenérték megfizetését (június 5) és a teljesítést követő hó 15. napját, vagyis június 15-t is. Tehát a vevőnek – aki az adó megállapítására kötelezett – a május havi adómegállapítási időszakra benyújtott áfabevallásában, illetve ennek önellenőrzésében kell megállapítania a fizetendő adót. Levonható adóként szintén a májusi bevallásban kell az előzetesen felszámított adót figyelembe vennie.