A fordított áfa adózás 2008-as bevezetése óta több változás is megszavazásra került. Az ingatlanok és kapcsolódó szolgáltatások és a dologi biztosíték értékesítése kapcsán szeretnénk néhány vitás esetre felhívni a figyelmet.

Ingatlanértékesítés

2008-tól a fordított áfa adózást ingatlanértékesítésnél, építőipari és ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatásoknál is alkalmazni kell. A témában többször is szükséges volt később pontosítások alkalmazása. A mai napig az okoz időnként fejtörést, hogy mi minősül ingatlannak, ingatlan alkotórészének vagy tartozékának. A döntést sokszor az engedély alapján lehet meghozni: volt-e létesítési engedély, ha igen, akkor az adott beruházás fordított áfás.

A bírói gyakorlat szerint az ingatlannak minősítés szempontjából nincs jelentősége annak, hogy ténylegesen megtörtént-e a kötelező ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, hogy van-e az ingatlannak önálló helyrajzi száma. További kritikus pont az építési hatóságiengedély-kötelezettség értelmezése. Bármilyen építési, szerelési, bontási engedélyt kiadó hatóság annak minősülhet a bíróságok gyakorlatában, nem számít, hogy az milyen hatáskörben jár el. Azonban a bejelentési kötelezettség önmagában nem alapozza meg a fordított áfát.

Az önálló főszolgáltatás vagy járulékos szolgáltatás témája is több esetben vitás kérdés. Volt olyan eset, amikor egy engedélyköteles ipari létesítményhez kapcsolódó villamossági rendszer esetében a bíróság olyan járulékos szolgáltatásként minősítette azt, amely már egyenes adózású. Ugyanis azt állapították meg, hogy az nem az épület rendeltetésszerű használatához, hanem a gyártósor működtetéséhez kapcsolódik. Magának az épületnek a villanyszerelési munkálatai azonban fordított áfásak.

Dologi biztosíték lejárt követelés fejében történő értékesítése

A dologi biztosíték tulajdonosi rendelkezési jogának átszállása akkor fordított áfás, amikor a hitelező azt lejárt követelésének érvényesítésére értékesíti, és a bevétel közvetlenül őt illeti meg.  Egy másik paragrafus  részben eltérőképp rendelkezik, amikor a  dologi biztosíték hitelező részére történő értékesítésére mondja ki, hogy az fordított áfás. Az adóztatás alapelveit kell ilyenkor segítségül hívni, tehát ha a szerződéses forma és a valódi gazdasági tartalom eltér, akkor az egyenes adósként számlázott ügylet is tartozhat a fordított áfa adózás hatálya alá.

Egy lízingcég eszközeinek hitelből történő finanszírozása során létesítettek ingójelzálogjogot és opciós jogot is. Mikor bekövetkezett a felmondási ok, a hitelező nem kívánt élni a biztosítékokkal, hanem inkább megszüntették az eredeti hitelszerződést és annak mellékkötelmeit, és kötöttek egy olyan együttműködési megállapodást, amely keretében a hitelező megvette az eszközöket és a követeléseket. Az árukat beszámították a tartozásba, és a hitelező csak az áfát rendezte pénzügyileg, és azt levonásba helyezte. A NAV ellenőrzés során az ügyletre vonatkozóan megállapította a fordított áfás tényállást, és felszámította az áfát a hitelező terhére.