A vállalkozásnak, ha bevételei, kiadásai jelentős része devizában van, érdemes lehet a beszámolóját is a forinttól eltérő devizában készítenie, főként a forint más devizákhoz viszonyított ilyen mértékű kedvezőtlen alakulása miatt. A beszámoló elfogadásakor jól látható, hogy egy ilyen változtatással jelentős mértékű árfolyam-különbözetet kerülhet el a társaság, és az árfolyammozgásból eredő veszteségét is csökkentheti.

Számviteli törvény előírása

A számviteli törvény lehetővé teszi, hogy euróban vagy dollárban készítsék el a vállalkozások az éves beszámolójukat. Ennek feltételei:

  • rögzítsék az erre vonatkozó döntést a számviteli politikában az év első napját megelőzően,
  • és jelöljék meg a létesítő okiratban is az eurot vagy a dollárt, mint a könyvvezetés devizanemét.

Visszatérés a forinttól eltérő devizában készített beszámoló után

Azzal azonban tisztában kell lennie a társaságnak, hogy a visszatérés csak az áttérésről szóló döntést követő harmadik üzleti évre vonatkozóan választható. A társaságnak ekkor a számviteli politikát és a létesítő okiratot is módosítania kell ennek megfelelően.

Áttérés eurótól, dollártól eltérő devizára

Abban az esetben, ha egy társaság tevékenységének elsődleges gazdasági környezete pénzneme eurótól vagy dollártól eltérő deviza, akkor további feltételeknek is meg kell felelnie.

A társaság a létesítő okiratában rögzített devizában csak akkor készítheti az éves beszámolóját, ha a bevételei, költségei, ráfordításai, a pénzügyi eszközei és kötelezettségei az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön 25%-nál nagyobb részben ebben a devizában merültek fel.

Forinttól eltérő devizában készített beszámolóra való áttérés tennivalói

Az áttéréshez szükséges tennivalók a számviteli trv-ben és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. trv-ben szerepelnek. Fontos információ, hogy áttérni csak az üzleti év végén, a mérlegfordulónapkor lehet. Az üzleti év mérlegfordulónapját megelőzően a társaság legfőbb szerve döntést hoz a devizában történő könyvvezetés ügyében. Ebben a döntésben meghatározzák az áttérés időpontját is. Többnyire az áttérés időpontja megegyezik a társaság üzleti évének mérlegfordulónapjával, mert ekkor már nem kell beszámolót készíteni.

Az áttérési időponttal, mint mérlegfordulónappal éves beszámolót kell készíteni, az áttérés előtti pénznemben. Külön mérleget kell készíteni a létesítő okiratban rögzített devizában is. A beszámolót letétbe kell helyezni az áttérés napját követő 5. hónap utolsó napjáig. A mérleg alapján az áttérés napját követő nappal, a létesítő okiratban rögzített devizában meg kell nyitni a könyveket, el kell készíteni a nyitómérleget.

Az áttérésről szóló döntés meghozatalakor módosítani kell a létesítő okiratot is.  Ebben rögzíteni kell a könyvvezetés és a beszámolókészítés devizanemét, és a jegyzett tőke értékét a választott devizában. Ehhez cégbírósági eljárásra is szükség van.