Kedvezőtlen körülmények között bármelyik vállalkozással előfordulhat, hogy gazdasági ok miatti termelésleállítás válik szükségessé. Kérdés, hogy ilyen esetben mi lesz a dolgozókkal, milyen juttatásokat kell részükre kifizetni? Milyen esetben jelenthet megoldást, ha a munkaidőkeretet egy hosszabb időszakban határozzák meg?

Szerződés szerinti munkaidő

Munkaviszony létesítésekor a munkavállaló által vállalt kötelezettség, hogy a dolgozót a szerződésben vállalt munkaidőben foglalkoztatja. Amikor a szerződésben leírásra kerül, hogy a dolgozó napi 8, heti 40 órás, teljes munkaidőben kerül foglalkoztatásra, akkor őt a munkavállaló köteles beosztani heti 40 órára. Ha kevesebbre osztja be, akkor ennek következménye a munkáltató terhe.

Gazdasági ok miatti leállás alatti alapbér fizetés

Amennyiben beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget foglalkoztatási kötelezettségének a foglalkoztató, akkor a dolgozót alapbér illeti meg, kivéve, ha elháríthatatlan külső ok áll fenn. A gazdasági ok nem minősül ilyennek, az ilyen körülményekkel a gazdasági a szereplőknek számolniuk kell. Tehát a fent vázolt helyzetben – gazdasági ok miatti leállásnál – alapbér fizetése indokolt.

Gazdasági ok miatti leállás és a munkaidőkeret növelése

Megoldás lehet a munkáltató részéről, ha egy hosszabb munkaidőkeretet vezet be, amellyel egy ilyen időszakban átszervezheti a munkát. Az Mt. szerint a munkaidőkeret legfeljebb 4 hónap vagy 16 hét.

Van olyan eset, amikor a munkaidőkeret megnövelhető 6 hónapra, vagy 26 hétre:

a megszakítás nélküli, több műszakos, az idényjellegű tevékenység, a készenléti jellegű és az Mt. 135. § (4) bekezdésben meghatározott munkakörökben.

Kollektív szerződésben kiköthető akár 36 hónapos munkaidőkeret is, amennyiben ezt objektív, műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják.

Ha egy vállalkozásnál nincs kollektív szerződés, akkor maximum a 6 hónap vagy 26 hét alkalmazható munkaidőkeret tartamaként.

Mikor növelhető 6 hónapra a munkaidőkeret?

Megszakítás nélküli munkakörről akkor beszélünk, ha naptári naponként 6 órát meg nem haladó tartamban vagy naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel a tevékenység és vagy társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul vagy a termelési technológiából adódó objektív körülmények miatt nem folytatható másként gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen.

Több műszakos a tevékenység, ha tartama hetente legalább 80 óra.

Idényjellegűnek akkor nevezzük a munkakört, ha az év adott időszakához vagy időpontjához kötődik, munkaszervezéstől függetlenül.

A munkakör készenléti jellegű, amennyiben

  • a dolgozó a rendes munkaidő legalább 1/3-ában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, és ezt a feladatainak jellege indokolja
  • vagy a munkakör sajátosságaiból adódóan a munkavégzés a dolgozó számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár.

Amennyiben a fentiek közül nem áll fenn egyik feltétel sem, akkor sajnos hathavi munkaidőkeret nem alkalmazható a gazdasági ok miatti leállás megoldásaként.