Hallgatói gyed folyósításának részletes szabályai

Ha gyermeke születik a felsőfokú oktatásban tanuló hallgatónak, és a szülő általános gyedre nem jogosult, akkor megilleti a hallgatói gyed. Ez az ellátás a 2014-ben bevezetett gyed extra csomag egyik pillére, amelyet a 2013. december 31. után született gyermekek esetében lehet megállapítani.

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos feltételek

A hallgatói gyed azoknak a nőknek jár, akik a szülés előtti két évben felsőoktatási intézmény nappali tagozatán legalább 300 nap hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek. A szülés idején hallgatói jogviszonyban kell állniuk, vagy amennyiben nem, akkor nem telhet el egy évnél hosszabb idő a jogviszony megszűnése, illetve szüneteltetése óta.

Csak az általános gyedre nem jogosult nő kaphat hallgatói gyedet

Azok a kismamák, akik nem dolgoznak, és ezért a szülést megelőző két éven belül nem is tudtak 365 nap biztosítási időt összegyűjteni, nem kaphatnak gyedet az általános szabályok szerint. Ők azok, akik a hallgatói gyedre jogosultak lehetnek. Ha például számviteli tanulmányai mellett egy könyvelő iroda alkalmazásában is állt az anya, akkor csak abban az esetben jogosult a hallgatói gyedre, ha nem szerezte meg a fenti feltételek szerint a 365 nap biztosítási időt.

Meddig és milyen összegben jár a hallgatói gyed?

Egy évig jár a hallgatói gyed. A gyed összegét az határozza meg, hogy alap- vagy mesterképzésre járt-e a hallgató:

  • az alapképzésben részesülő nő a minimálbér 70%-át,
  • a mesterképzésben részesülő nő a garantált bérminimum 70%-át kapja.

Az említett 70%-ok összegszerűen 71050 forintot, illetve 82600 forintot jelentenek 2014-ben.

Lehetséges olyan eset, hogy a szülő nő a szülés előtt még alapképzésre jár, de a szülés idején már mesterképzésre. Ilyenkor a gyed összegét az a képzés határozza meg, amelyen a gyedre való jogosultság kezdő napján vesz részt a nő, azaz ebben az esetben a mesterképzéssel elérhető nagyobb összegre lesz jogosult.

Ha a szülés idején már megszűnt a hallgatói jogviszony vagy épp szüneteltetik, akkor az a képzés határozza meg a gyed összegét, amelyre utoljára járt a szülő nő.

A biztosítási jogviszonyban álló nő esetében magasabb lehet a hallgatói gyed

Ha a kismama biztosítási jogviszonyban áll, és van annyi jövedelme, amennyi a 180 nap pénzbeli egészségbiztosítási járulékalaphoz kell, akkor a hallgatói gyedet ezen jövedelem alapján állapítják meg, és így akár több is lehet a gyed, mint a 82600 forint. Ha viszont ez alapján kevesebb lenne az ellátás, akkor nem kell ezt a jövedelmet figyelembe venni.

Kaphat-e a férfi hallgatói gyedet?

Ha a szülő nő nem jogosult hallgatói gyedre, akkor a vér szerinti apánál is vizsgálható, hogy jogosult-e rá. A szülő nő halála estén szintén jogosult lehet az apa.

Ha a szülő nő nem rendelkezik Magyarországon állandó lakóhellyel, akkor nem jogosult az ellátásra, ezért itt szintén vizsgálható az apa jogosultsága (pl. külföldi diáknál).

Az apának szintén a fent említett feltételekkel kell hallgatói jogviszonnyal rendelkeznie, valamint egy háztartásban kell a gyermekkel élnie.

Hogyan történik az igénylés?

Az OEP honlapjáról letölthető az igénylésre szóló nyomtatvány („Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra”)

http://www.oep.hu/pls/portal/url/ITEM/EF4F0DF55C511198E040A8C0CB324AF8

A nyomtatványt a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítóhoz kell benyújtani. Ha az apa igényli, akkor számára csak az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv nyújthatja az ellátást. Abban az esetben, ha az anya biztosított, akkor ő a foglalkoztatójához nyújtja be a hallgatói gyed megállapítására vonatkozó igényét.