Sok munkavállaló tart a határozott idejű munkaszerződéstől, pedig ennek a formának is megvannak az előnyei. Mivel már a szerződés elején tisztázzák a felek a munkaviszony végét, így nem érheti meglepetés egyik felet sem e tekintetben. A munkaviszony megszüntetése zökkenőmentesen megy végbe a határozott idő leteltével. Amit ismerünk, attól kevésbé félünk – ezért gyűjtöttük össze a határozott idejű munkaszerződés főbb jellemzőit.

Nemcsak konkrét nappal lehet meghatározni a határozott idejű munkaszerződés végét

A határozott idejű szerződés végét meg lehet határozni naptári nappal, vagy más módon, de nem lehet csak a felek akaratától függővé tenni a szerződés végét, azaz nem köthető egy olyan jövőbeli bizonytalan eseményhez, amely valamelyik fél döntésén múlik. Gyakran egy másik dolgozó távollétének idejére kötik, vagy egy meghatározott feladat elvégzésének ideje a szerződés időtartama.

Külső körülmény is meghatározhatja a határozott idő végét, például ha hatósági engedély szükséges a munkaviszonyhoz, akkor csak a hatósági engedélyben meghatározott időtartamra köthető a szerződés.

Maximum 5 évre köthető a határozott idejű munkaszerződés

A meghosszabbított munkaszerződés sem haladhatja meg az 5 éves időtartamot. Egy határozott idejű munkaszerződés megszűnése után 6 hónapon belül kötött új munkaszerződésnél a két időszak együtt szintén nem haladhatja meg az 5 évet.

Azért, hogy egy esetlegesen újrakötött határozott idejű munkaszerződés ne irányuljon a dolgozó jogos érdekeinek csorbítására, a munkáltató csak a jogos érdekeinek fennállása esetén köthet 6 hónapon belül egy újabb munkaszerződést. Jó tudni, hogy a megrendelések alakulását nem fogadják el a munkaügyi bíróságok az újabb és újabb határozott idejű szerződésekhez.

Továbbfoglalkoztatás esetén már nem alakul át a szerződés határozatlan idejűvé

Ha csak egy nappal is továbbfoglalkoztatják a dolgozót a határozott idő letelte után, az valóban tekinthető ráutaló magatartásnak a szerződés fenntartására, de ez munkajogilag érvénytelen fogalom, csak magánjogilag számíthat. Nem árt az elővigyázatosság ilyen esetekben, hisz egy esetleges munkaügyi ellenőrzésnél büntetést kaphat a vállalkozás, a szerződés nélküli foglalkoztatás miatt.

A határozott idő előtti megszűnésénél jár a hátralévő időre számított bér

A határozott idő letelte előtt megszüntethető a határozott idejű munkaszerződés rendes felmondással, azonnali hatályú felmondással vagy közös megegyezéssel. Rendes felmondás csak a munkáltató oldaláról lehetséges.

A határozott idejű munkaviszony felmondását csak akkor teheti meg a munkavállaló,

  • ha aránytalan sérelemmel járna számára fenntartani a munkaviszonyt,
  • vagy ha lehetetlenné válik számára a munkaviszony fenntartása.

Ha rendes felmondással szünteti meg a munkáltató a szerződést, akkor a felmondás közlését követő napon felmondási idő veszi kezdetét, amely maximum a határozott idő lejártáig tarthat. Ilyenkor egy összegben esedékessé válik a határozott idő leteltéig számított bér, feltéve, ha kevesebb, mint egy év van hátra addig. Amennyiben több, úgy egy éves bért kell fizetni a dolgozó részére. A munkaviszony a felmondási idő végéig tart.

Milyen esetekben szüntethető meg a határozott idejű munkaviszony?

A határozott idejű munkaviszony munkáltatói felmondással akkor szüntethető meg, ha csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll a munkáltató, vagy ha a munkaviszony fenntartása lehetetlenné válik valamely külső ok miatt. A munkavállaló képességére hivatkozó okkal szintén felmondható a határozott idejű szerződés.

Indoklás nélkül a próbaidő alatt szüntethető meg a határozott idejű munkaszerződés.