Hibás számla javítására akkor van szükség, amikor az ÁFA-trv. –ben felsorolt kötelező tartalmi elemei közül valamelyik hiányzik, vagy hibásan kerül feltüntetésre.

 

A hibás számla javíttatása azért fontos a számla befogadója részéről, mert a tartalom módosításának hiányában nem érvényesíthet adólevonási jogot. Ha időközben megszűnt a számlakibocsátó vállalkozás, akkor el lehet tekinteni a javítástól.  

 

Teljesítési időpont javíttatása

A levonási jog legkorábban a tényleges teljesítési időponttól kezdve gyakorolható. Azonban téves teljesítési időpont esetén mindenképp módosítandó a hibás számla, még akkor is, ha a valós teljesítési időponttal azonos adómegállapítási időszakra esik. Ha a valós teljesítési időponthoz tartozó adómegállapítási időszakot megelőző időszakban gyakorolja az adólevonási jogot az adózó, mert téves, korábbi teljesítési időpont kerül a számlára, akkor a NAV bírságot, késedelmi pótlékot vethet ki.

 

Ha hibás az áfa összege

A teljes áfaösszeg levonásának jogát megtagadhatja a NAV, ha az áfa összege hibás a számlán, függetlenül attól, hogy a ténylegesen áfa magasabb összegű lenne, mint a tévesen feltüntetett.

 

Ha hibás a mennyiség

A valós gazdasági tartalom felderítése után a NAV kérheti a számla módosítását, ha mennyiségi eltérést tapasztal.

 

A bankszámlaszám vagy a fizetési határidő nem kötelező eleme a számlának, így ha azokban hiba van, nem szükséges visszaküldeni javításra.

 

Hibás számla javításának határideje

A NAV egy ellenőrzés során feltárt hibás számla esetén felhívja az adóalanyt a számla hibájának javítására, a hiányok pótlására. A javított számla bemutatására az észrevételezésre nyitva álló határidőn belül van lehetőség. Ez a határidő a jegyzőkönyv átadását követő 30. napon jár le. Ezen határidő után már csak akkor van erre lehetőség, ha a módosító bizonylat az adózó önhibáján kívül nem állt rendelkezésre.

 

Hibás számla javításának módja

Ha az adózó maga észleli a befogadott számla hibás voltát, akkor a hiányzó adat pótlása érdekében meg kell keresnie a számla kibocsátóját. Ehhez nem kell feltétlenül visszaküldenie a hibás számlát. A számla befogadójának ugyanis rendelkeznie kell az eredeti és a módosító bizonylattal is.

 

Kézi számla javítása

A hiba kézi számla esetén érvénytelenítéssel és új számla kibocsátásával javítható, vagy önálló módosító okirattal. Ha adót vagy adóalapot nem érint a hiba, akkor a rontott adat áthúzása és a helyes adat alá-, fölé- vagy melléírása a megoldás, a javító aláírása és a javítás időpontja kíséretében, minden példányon. A hiányzó adat pótlása szintén megoldás lehet az aláírás és a dátum feltüntetésével, de csak adót, adóalapot nem érintő hiba esetén.

 

Gépi számla javítása

Ha nem kézi számláról van szó, akkor szintén új számla kibocsátása és a régi érvénytelenítése a megoldás (vagy egy önálló módosító okirat kibocsátása). Kézzel átírva nem lehet gépi számlát javítani.