A hitelből vett, néhány éves törlesztés után eladott ingóságok értékesítésekor, az adófizetési kötelezettség megállapításához megvizsgálandó, hogy milyen költségeket lehet a bevétellel szembeállítani, illetve hogyan kell számolni a korábban igénybe vett adókedvezményekkel.

Eladásból származó jövedelem megállapítása

Az ingó vagyontárgy eladásából származó bevételt azon a napon kell megszerzettnek tekinteni, amikor erről szerződés született. Ha szerződés nem készült, akkor a bevétel megszerzésének időpontja az általános szabályok szerint állapítandó meg.

Ingó vagyontárgy eladásából származó bevételek azok, amelyeket a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerzett. Például

  • az eladási ár,
  • a cserébe kapott dolog szokásos piaci értéke,
  • az ingó vagyontárgy cég részére nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén a vagyontárgy társasági szerződésben vagy más okiratban meghatározott értéke.

A bevételből le kell vonni azokat a költségeket, amelyeket az átruházó magánszemély igazolni tud. A megszerzésre fordított összeg is levonható. Azt a költséget azonban nem vonhatja le, amit valamely tevékenységéből származó bevételével szemben már korábban elszámolt.

Tipikus eset a hitelből vásárolt személygépkocsi értékesítése. Itt nem jellemző, hogy az értékesítési ár magasabb lenne, mint a vételár. Ha mégis így lenne, akkor 200 ezer forintnyi „haszon” mentes az adózás alól.

Hitelből vett eszköz őstermelőnél, egyéni vállalkozónál

Az őstermelő, és az egyéni vállalkozó is vásárolhat eszközt részletfizetéssel. Amennyiben az utolsó részlettel az eszköz a tulajdonába kerül, a beszerzési árra teljes egészében lehet értékcsökkenési leírást alkalmazni. A részletfizetés miatt fizetett kamat nem része a beszerzési árnak, de elszámolható a kifizetés évében költségként.

Ha családi gazdaság vásárol eszközt, vagy ha az őstermelő, egyéni vállalkozó telephelye hátrányos helyzetű vállalkozási térségben van, a beszerzési ár egyösszegben elszámolható, még hitel igénybevétele esetén is.

Adókedvezmény hitelből vásárolt eszköznél

Egyéni vállalkozónál a kamat alapján adókedvezmény vehető igénybe. Ennek feltételei:

  • 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztasson a vállalkozó
  • üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz beszerzése, előállítása
  • pénzügyi intézménnyel kötött hitelszerződés megléte.

Az adókedvezmény mértéke a kamat teljes összegéig igénybe vehető, függetlenül a hitelszerződés megkötésének időpontjától. Utoljára abban az évben vehető igénybe, amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz a nyilvántartásban szerepelt.

Az adókedvezmény késedelmi kamattal növelten visszafizetendő, ha a hitelszerződés aláírásának évét követő 4 éven belül nem helyezték üzembe az eszközt, vagy ha az üzembe helyezés évében vagy azt követő 3 éven belül elidegenítik. Akkor is visszafizetendő az adókedvezmény, ha az egyéni vállalkozó jogállása a fenti időszak alatt megszűnik (a cselekvőképesség elvesztése vagy haláleset kivétel).

Az adókedvezmény maximum a személyi jövedelemadó 70%-a lehet. A kisvállalkozói kedvezmény és a kisvállalkozások adókedvezménye együtt is érvényesíthető ugyanazon beruházásra.