A gyermeknevelési támogatás jogosultja a szülő vagy gyám, aki saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legkisebb gyermek harmadik évének betöltésétől a nyolcadik évének betöltéséig jár.

A jogszabály alapján szülőnek számít

  • a vér szerinti szülő
  • az örökbe fogadó szülő
  • a szülővel együtt élő házastárs
  • az a személy, aki örökbe kívánja fogadni a saját háztartásában nevelt gyermeket (az eljárás folyamatban)
  • a szülővel együtt élő házastárs, ha a gyermekkel életvitelszerűen együtt él, és élettársként legalább 1 éve szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában vagy az élettársi kapcsolatot az ellátás megállapítására beadott kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja

Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartását a közjegyzői kamara működteti, közjegyzők vezetik. A magánszemélyeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy egymással a Ptk. szerinti élettársi kapcsolatban élnek.

A jogszabály a bejegyzett élettársat a tb-jogszabályok alkalmazásában egy tekintet alá teszi a házassággal.

A gyermeknevelési támogatás összege

A gyet összege a gyes összegével egyezik meg, havi bruttó 28 500 Ft, amelyet 10% nyugdíjjárulék terhel. A magánszemély szolgálati időt és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmet szerez, ami nem rontja a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkeresetet és jár részére az állami egészségügyi ellátás.

Amennyiben munkaviszonyban áll a magánszemély, miközben fizetés nélküli szabadságon van, szünetel a biztosítása.

Munkavégzés gyermeknevelési támogatás folyósítása mellett

Gyet folyósítása mellett csak korlátozottan lehet dolgozni. A gyetben részesülő személy maximum 30 órában folytathat keresőtevékenységet, de az otthoni munkavégzés engedélyezett, időkorlátozás nélkül.

Mi számít keresőtevékenységnek a Tbj. alapján?

A Tbj. alkalmazása során keresőtevékenységnek minősül:

munkaviszonyban, közalkalmazotti, egészségügyi szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban politikai szolgálati, biztosi, kormányzati szolgálati, közszolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, bírói, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses, szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenység.

Vállalkozói és őstermelői tevékenység a gyet mellett

A gyet folyósítása mellett egyéni vagy társas vállalkozói, és őstermelői tevékenység szabadon folytatható.

Az őstermelő, aki gyetben részesül, mentesül a járulékfizetési kötelezettség alól. A gyetben részesülő egyéni vagy társas vállalkozó nem köteles a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettséget teljesíteni, akkor sem, ha személyesen munkát végez a vállalkozásban. Ha átalányadózó az egyéni vállalkozó, akkor járulék- és szocho alapja az átalányban megállapított jövedelem, ide nem számítva annak adómentes részét.

A kata szerint adózó vállalkozónak a gyet ideje alatt csak akkor nem kell adót fizetnie, ha nem végez munkát a kisadózóként folytatott tevékenységében.