A nyugdíj összege függ az átlagkeresettől és az elismert szolgálati idő hosszától. Az öregségi nyugdíj minimum összegét törvény határozza meg, illetve felülről is limitálva van. A cikkben a felső limit átlépésének lehetőségeiről írtam.

Az öregségi nyugdíj mértéke

Az öregségi nyugdíj nem lehet kevesebb, mint 28 500 Ft, a 2013-ban érvényes limit szerint. A nyugdíj kevesebb is lehet, ha az a havi átlagkereset, ami alapján számítják, nem éri el a 28 500 Ft-ot, illetve ha a figyelembe vett szolgálati idő nem éri el a 20 évet. A Tny. meghatározza a nyugdíj (öregségi nyugdíj) maximumát is, miszerint nem lehet magasabb a nyugdíj, mint az alapját képező havi átlagkereset. A nyugdíjnövelés lehetőségével azonban átléphető a felső limit.

Mit jelent a nyugdíjnövelés? Az a magánszemély, aki rendelkezik 20 év szolgálati idővel, és a nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül még legalább 30 naptári nap szolgálati időt szerez, az minden 30 nap után az öregségi nyugdíj 0,5 %-ával növelheti a nyugdíját. Ha például valaki 400 nap nyugdíjnövelési időt szerzett az öregségi nyugdíjkorhatár elérése után, akkor 400/30=13 „egységnyi” 0,5%-os nyugdíjnövelési lehetőséget szerzett, azaz 13*0,5% = 6,5%-kal növelhető a számított nyugdíj.

Csak a 30-cal osztható szolgálati időtartam vehető figyelembe, a fennmaradó napok elvesznek a számítás szempontjából.

A trv. tartalmazza a rögzített nyugdíj esetét is, ami akkor érvényesíthető, ha elérte valaki az öregségi nyugdíj korhatárát és megszerzett legalább 20 év szolgálati időt. Ilyenkor kérheti, hogy rögzítsék a nyugdíjkorhatár betöltésekor kiszámított nyugdíjat, és később választhat majd a rögzített és évenkénti emelésekkel növelt nyugdíj és a tényleges nyugdíjba vonuláskor számított nyugdíj között. Ahhoz, hogy ilyen választási lehetősége legyen a magánszemélynek, az kell, hogy a nyugdíjkorhatáron felül még legalább 365 naptári nap szolgálati időt szerezzen, amely idő alatt nem kéri nyugdíj folyósítását.

Abban az esetben, ha a az öregségi nyugdíj korhatár betöltésétől a tényleges nyugdíjba vonulás napjáig eltelt időnek legalább fele része alatt özvegyi nyugdíjat kap a magánszemély, akkor nem kérheti a kedvezőbb nyugdíjösszeg folyósítását.

A már megállapított nyugdíjak összege növelhető, ha egy saját jogú nyugdíjban részesülő magánszemély dolgozik vagy egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, miközben a nyugellátását felveszi. Ilyen esetben járulékot fizethet (2007. jan. 1-től), amely révén a nyugdíját emeltetheti. Évente egy alkalommal kérheti, hogy a nyugdíját az adott naptári évben elért keresete havi átlagának 0,5%-ával növeljék. Feltételek: csak a járulékalapot képező jövedelem számít, illetve a havi átlagot mindenképp 12 hónappal osztva kell számolni.

A cikkhez kapcsolódó jogszabály az 1997. évi LXXXI. trv, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény.