A KATA alanyiság választható egyéni vállalkozó, egyéni cég, csak magánszeméllyel rendelkező Bt., és csak magánszemély taggal rendelkező Kkt. esetén. A választáshoz egy nyomtatvány kitöltése szükséges csak.

A bejegyzésben összegyűjtöttük, hogyan szűnhet meg a KATA alanyiság.

Amikor nem küld határozatot a megszűnésről a NAV

A KATA alanyiságról és a megszűnéséről a 2012. évi CXLVII. trv-ben találunk vonatkozó szabályokat.

Ezek alapján megszűnik a KATA alanyiság, ha erről tesz bejelentést az adózó. Ilyenkor a megszűnés konkrét napja a bejelentés hónapjának utolsó napja.

Az egyéni vállalkozói jogállás megszűnésének napján, illetve a kisadózónak minősülő egyéni cég, Bt., vagy Kkt. jogutód nélküli megszűnésének napján szintén megszűnik a KATA alanyiság.

KATA alanyiság megszűnése a NAV megszüntető határozatával

Ha egy gazdasági társaságban meghal a bejelentett kisadózó, és más kisadózó nem működik közre a vállalkozásban, valamint 90 napon belül nem is kerül más kisadózó bejelentésre, akkor a kisadózó halálát követő napon szűnik meg az adóalanyiság.

Ha kilép a gazdasági társaságból a kisadózó tag, és más kisadózó nincs a vállalkozásban, valamint a kilépést követő napig nem is kerül más bejelentésre, akkor szintén megszűnik a KATA alanyiság, a kilépés napját követő napon.

Amennyiben egy kisadózó Bt-nek vagy Kkt.-nek nem magánszemély tagja lesz, a tagsági jogviszony keletkezésének napján megszűnik a KATA alanyiság.

Ha a NAV jogsértés miatt a kisadózó felé mulasztási bírságot, jövedéki bírságot állapít meg

  • számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért,
  • be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért,
  • igazolatlan eredetű áru forgalmazásáért,

akkor a mulasztási bírságról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával megszűnik a KATA alanyiság.

Szintén a KATA alanyiság megszűnése lesz a következménye az adószámot felfüggesztő vagy törlő határozat jogerőre emelkedésének, a jogerőre emelkedés napján.

Amennyiben a kisadózó vállalkozás nettó adótartozása több, mint 100 ezer forint egy naptári év utolsó napján, akkor a  vállalkozás az adóalanyiságának megszűnéséről egy rendelkező határozatot kap a NAV-tól, és az adóalanyiság megszűnik a határozat jogerőre emelkedésének napját magában foglaló hónap utolsó napján.

Szintén megszűnik a KATA adózás lehetősége…

  • végelszámolás
  • felszámolás
  • kényszertörlési eljárás

kezdő napját megelőző napon, saját tulajdonú, vagy bérelt ingatlan bérbeadásából, üzemeltetéséből származó bevétel megszerzésének napját megelőző napon, valamint átalakulást, egyesülést, szétválást megelőző napon, ha a továbbiakban már nem felel meg a vállalkozás a kisadózó feltételeknek.

Adótanácsadó tippünk: az adóalanyiság megszűnésének évében és az azt követő 12 hónap alatt nem választható újra.