Lehetőség van Európai Uniós forrásból támogatás igényelni idegen nyelvi tanfolyamhoz vagy informatikai képzéshez, tavaly ősz óta. Több nyelviskola kommunikációjában is találkozhatunk a felhívással, és most itt is összefoglaltam a lényeges tudnivalókat.

Idegen nyelvi tanfolyamok

Az alacsony idegen nyelvi és informatikai tudással rendelkező egyének felzárkóztatását és könnyebb elhelyezkedését segíti a szóban forgó projekt, amely a közvetlen célon túl a nemzetgazdaság versenyképességének megőrzését is segítené.

A nyelvtanulás az elhelyezkedést is segíti a munkaerőpiacon, egy felmérés szerint az álláshirdetések 44%-ában várnak el valamilyen szintű nyelvtudást a munkáltatók, ezzel szemben az álláskeresőknek csupán harmada beszél nyelvet. Az angolt a hirdetések 21%-ában kérik, 5%-ban felsőfokon, tehát mindenképp érdemes a meglévő tudást is szinten tartani, fejleszteni.

A támogatásból kb. 100 ezer fő részesülhet. Cél, hogy a hátrányos helyzetű településekre is eljusson a segítség, ezért a támogatottak közül 10 ezer főt ilyen településről választanak ki, vagy a 45 éven túliak közül. A 311/2007. Kormányrendelet melléklete tartalmazza, melyek a hátrányos helyzetű települések.

A támogatás 90 ezer forint lehet fejenként, amely különböző szintű képzésekre használható fel.  Hogy a hátrányos helyzetben lévők is esélyt kapjanak, számukra 2 % önrész csak az elvárás, minden más pályázónál legalább 5%.

Nézzük, kik pályázhatnak a támogatásra:

  • 18 évet betöltött
  • nincs tanulói jogviszonya középiskolával, felsőoktatási intézménnyel (kivétel a költségtérítéses képzés)
  • egyéb hazai vagy Uniós forrásból nem kap támogatást idegen nyelvi vagy informatikai képzésre
  • önrésszel is kiegészíti a támogatott összeget.

A tanfolyam díja nem lehet több, mint 1000 Ft/óra, vizsga és tananyag díjjal együtt.

A képzések ott végezhetőek, ahol az intézmény rendelkezik a Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiállított intézményakkreditációs tanúsítvánnyal, és ahol az adott képzésekre is van programakkreditációs tanúsítvány. Ezek a képzések: idegen nyelv (bármely élő nyelv, KER B2 szintig), informatikai képzés (a 2006/962/EK Európa Tanács ajánlásában foglaltak szerint). A nyelviskola kiválasztásánál érdemes alaposan tájékozódni az egyéb feltételekről, mindenképp rá kell kérdezni a tankönyvek árára, a visszamondás esetére, a vizsga feltételeire, különös tekintettel arra, hogy előfeltételnek tekintik-e az órákon való részvételt.

Az idegen nyelvi projekt TÁMOP 2.1.1/12-1.kód alatt fut, és bővebb információkat itt is olvashatnak róla: http://kih.gov.hu/idegen-nyelvi-es-informatikai-kompetenciak-fejlesztese/-/asset_publisher/4frusdbuyVxX/content/id/18186