Az időszakos elszámolású ügyletek áfa szabályai január 1-vel változtak. Néhány gyakorlati példán keresztül szeretnénk megmutatni a változás lényegét, és az átállás speciális eseteit.

Kiterjesztett szabályozás januártól

Előző év július 1-től a könyvvizsgálati, adótanácsadási és könyvviteli szolgáltatást végző vállalkozásoknál már alkalmazni kellett a megváltozott szabályokat az időszakos elszámolású ügyleteknél, amelyek egy helyen egyébként módosultak is a vállalkozások körének kiterjesztése mellett.

30 nap helyett 60 nap

Ha az esedékesség az elszámolással érintett időszak utolsó napja utánra esik, akkor a teljesítés időpontja az esedékesség, azaz a fizetési határidő lesz. A korábbi szabályozás szerint amennyiben a fizetési határidő az időszak végét követő 30 napon túli, akkor az adót a 30. napon mindenképp meg kell állapítani. Ez a szabályozás változott úgy, hogy a 30. nap helyett 60. nap lett az adó megállapításának végső napja, azaz a teljesítés napja Adótanácsadó tippünk: ezzel a változással szabadabb kezet kapnak a számlázás során a fizetési határidő megállapítására a felek, az időszakos elszámolású ügyleteknél.

Mikortól kell a számlázás új szabályait alkalmazni az időszakos elszámolású ügyletek esetében?

Azoknál az időszakos elszámolású ügyleteknél kell az új szabályozást figyelembe venni, amelyeknél az elszámolással érintett időszak 2015. december 31. után kezdődik, és az esedékesség, valamint a kibocsátás dátuma december 31. utáni időpont. Ha a fenti 3 időszak, illetve időpont bármelyike 2015. december 31 előtti, akkor a régi szabályok érvényesek.

Ha az időszak decemberben kezdődött…

Amennyiben a cég adott hónap 15. napjától következő hónap 14-ig tartó időszakot számláz, úgy, hogy az időszak végét követő 20. nap a fizetési határidő, és a számlát az időszak végén állítja ki, akkor a november 15-december 14 időszak fizetési határideje januárra esik, míg a december 15-január 14 időszak fizetési esedékessége februárra. Az említett két esetben az időszakos elszámolású ügyletre a régi szabályozás érvényes, csak az említett időszakokat követő január 15-február 14 időszakra él az új szabályozás, ahol a fizetési határidő március hónapban lesz.

Ha hamarabb esedékes a számla, mint ahogyan elkezdődik az elszámolási időszak

Azoknál az időszakos elszámolású ügyleteknél, ahol az időszakot megelőzi a fizetési határidő, és a fizetési határidő 2015-ös, míg az időszak 2016-os, még a régi szabályozás érvényes.

Amikor az új szabályozás érvényes

Egy olyan időszakos elszámolású ügyletet hozunk példának az új szabályozásra, amikor az időszak január 1-31, és a számla az időszak vége után készül. Legyen a fizetési határidő 45 nap. Ekkor az új szabályozás él, és mivel a 45. nap megelőzi a 60. napot, ezért az áfa szempontjából az időszakos elszámolású ügylet teljesítési időpontja a fizetési határidő lesz. A régi szabályozás szerint ebben az esetben a 30. nap, azaz március 1. lett volna a teljesítési határidő.