A számvitelről szóló 2000. évi C. trv. alapján ezév január 1-től lehetősége van a egyes hazai vállalkozásoknak arra, hogy a magyar számviteli szabályok helyett az IFRS alapján készítsék el éves beszámolójukat. Az IFRS a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok angol elnevezéséből képzett betűszó.

Hogyan kell megtenni az IFRS-re történő áttéres bejelentését?

A 16T201T elnevezésű adatlapon kell az áttérést bejelenteni:

  • a Főlapon a 2-es kódot kell megadni (ezzel jelezzük, hogy változás-bejelentésről van szó)
  • ezután történik a 22. rovat kitöltése, ahol egy „U” betű feltüntete szükséges és az IFRS használatának kezdő időpontjának megadása.

Ha később vissza szeretne térni a vállalkozás a hazai számviteli szabályok szerinti beszámoló készítésére, akkor ugyanezen a lapon tehet erről bejelentést.

Milyen feltételek fennállása esetén választható az IFRS?

A vállalkozásnak rendelkeznie kell egy könyvvizsgálói jelentéssel, amely az áttérésre való felkészültséget igazolja, ezt csatolni kell a bejelentéshez. Akár papíralapon, akár elektronikusan nyújtjuk be az adatlapot, ez a jelentés csatolandó. Amennyiben nem adjuk be, a NAV hiánypótlásra szólíthat fel, ha ez nem eredményes, akkor elutasítják az IFRS-re történő áttérés bejelentésének nyilvántartásba vételét.

A könyvvizsgálói jelentés a következőket igazolja:

  • van a vállalkozásnál IFRS minősítéssel rendelkező munkatárs, vagy külső könyvelője rendelkezik ezzel,
  • a számviteli politika IFRS szerint jóváhagyott,
  • rendelkezik a cég az áttérés éve előtti üzleti év első napjára vonatkozó IFRS szerinti mérleggel,
  • a vállalkozás felkészült az IFRS szerinti könyvelés folytatására és jogosult is arra.

Az áttérés napja

Az IFRS standarda való áttérés napja lesz az első IFRS alapján készített beszámoló üzleti évének első napja, ami nem feltétlenül egyezik meg a naptári év első napjával.

Az áttérés kívánt dátumát megelőző 90 nappal meg kell tenni a bejelentést. Ahhoz, hogy egy vállalkozás már 2016. január 1-től éljen a nemzetközi standardok alkalmazásának lehetőségével, január 15-ig be kellett adnia a bejelentést.

Várhatóan 2017-től lesz nagyobb arányú az IFRS-re történő áttérések száma. Az anyavállalati IFRS konszolidáció lehet az áttérések legfőbb oka. Ezeknek a cégeknek azt kell majd igazolniuk, hogy anyavállalatuk a teljes körű konszolidációs körbe őket is bevonta, tehát fontos, hogy ennek megfelelően járjanak el ők is.