Írtunk már a cégek egymás közti ingyenes ügyleteinek adózási következményeiről, de még nem foglalkoztunk az ilyen esetekben fennálló illeték fizetési kötelezettséggel. A vagyontárgyak illetve ingatlanok ingyenes vagy visszterhes átadása egyes esetekben illetékfizetési terhet is jelent.

Területi hatály

A magyar illetékjogi szabályokat belföldi ingatlanoknál alkalmazzuk, függetlenül attól, mely országban tevékenykedik a vagyonszerző vállalkozás.

Az ajándékozás vállalkozások esetében

Az ajándékozási ügyletek esetében, a számviteli törvény szerint térítés nélküli átadásként történik a könyvelés. Jogi személyeknél az ajándékozás során az egyik fél az adott dolog tulajdonjogát ingyenesen átruházza a másik félre (megajándékozottra), aki köteles azt átvenni. Az egyik fél ellenszolgáltatás nélkül vagyont juttat a másik fél számára, ezáltal az ő vagyona csökken, míg a megajándékozott résztvevőé nő. Ajándékozáshoz a két fél egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges, sőt, amennyiben ingatlanról van szó, írásba is kell ezt foglalni.

Illetékfizetési kötelezettség

Ha vagyonátadás-vagyonszerzés történik két vállalkozás között, akkor első lépésként meg kell nézni, hogy történt-e ellenszolgáltatás, vagy ingyenesen történt az átadás. Ha ingyenes, akkor a második vizsgálandó elem, hogy közjogi vagy magánjogi jogviszonyon alapult –e a vagyongyarapodás.

Amennyiben magánjogi ügyletről van szó, meg kell nézni, hogy az adott dolog illeték tárgyát képezi-e. Illeték tárgya az ingatlan, vagyoni értékű jog ingyenes alapítása, vagyoni értékű jog vagy annak gyakorlásának ingyen átengedése, illetve az ilyen jogról történő lemondás.

Mindez azt jelenti, hogy a térítés nélkül átadott ingatlanok valamint az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok után illetéket kell fizetni.

Az illeték mértéke

Főszabályként az ingatlanok tiszta értéke után 18% illetéket kell fizetnie a vagyon megszerzőjének. Amennyiben lakásról van szó, 9% az illeték.

Illetékfizetési kötelezettség keletkezési ideje

A megajándékozott félnél a szerződéskötés napján keletkezik illetékfizetési kötelezettség. A hatósághoz be kell nyújtani a szerződést 30 napon belül.

Amikor mentes az ajándékozás az illeték alól

Ha közhasznú szervezeteknek, közhasznú tevékenységhez ajándékoznak ingatlant, nem kell illetéket fizetni, illetve a jogszabályi kötelezettségen alapuló eszközátadás is illetékmentes. A bejelentést azonban, -a szerződés benyújtásával -ebben az esetben is meg kell tenni.

A magánszemélyekhez hasonlóan a jogi személyek is illetékmentességet élveznek, ha lakóház építésére alkalmas telket kapnak ajándékba (térítés nélkül), vagy ilyen ingatlanon alapított vagyoni jogot, amennyiben a szerződés hatósághoz történő benyújtását követő 4 éven belül azon lakóházat építenek, és a lakások hasznos alapterülete legalább a maximális beépíthetőség 10%-a lesz. Az építésről nyilatkoznia kell az adóhatóságnál a megajándékozottnak, legkésőbb addig, míg jogerőre nem emelkedik az illetékfizetési meghagyás. Ez a négyéves beépítési kötelezettséggel járó feltételes illetékmentesség.