A NAV tájékoztatót adott ki az ingatlan bérbeadás 2019-től érvényes adózási szabályairól, a közüzemi díjak áthárításáról és a más településen bérelt ingatlan díjának beszámításáról.

A bérlőre áthárított díj nem jövedelem

Az idei évtől nem kell a jövedelem megállapításakor bevételként figyelembe venni az ingatlan használatához kapcsolódó, bérlőre áthárított díjat. Tipikusan a közüzemi szolgáltatások díja tartozik ide. Ez alól vannak kivételek:

  • a társasház által kötött biztosítás,
  • a takarítás díja,
  • a közös képviselőknek fizetett díjazás
  • és a felújítási alapba befizetett összeg.

A bérlőre áthárított közös költségre sem igaz az új szabály, akkor sem, ha abban van vízdíj, szemétdíj is.

A fentiek értelmében az ingatlan bérbeadásnál a bérlővel kifizettetett közös költség a bérbeadó bevétele, amiből van lehetősége költséget elszámolni.

Rezsit is tartalmazó fix bérleti díj

Ingatlan bérbeadásnál úgy is megállapításra kerülhet a bérleti díj, hogy az már tartalmazza a rezsiköltséget is. Ebben az esetben a bérlő egy fix összegű bérleti díjat fizet, amibe a bérbeadó bekalkulálta a rezsiköltséget is. Ilyenkor sem alkalmazható az új szabály, ugyanis a szolgáltatás díja nem hárítható át a bérlőre az igénybevétellel arányosan. Az egyösszegű  bérleti díj, vagy költségtérítés ingatlan-bérbeadásból származó bevételnek számít, amiből le lehet vonni a költségeket.

Átalánydíj vs óraállás

Nem vonatkozik az új szabály arra az esetre sem, amikor a lakás bérlője az órák által jelzett pontos rezsiösszeget fizeti meg, a bérbeadó azonban átalánydíjat fizet. Ilyenkor sem a fogyasztással arányosan kerülnek áthárításra a közüzemi díjak.

Ha máshol bérel ingatlant a bérbeadó

Amennyiben más településen lakást bérel a bérbeadó, levonhatja az általa bérelt lakás adott évben igazoltan megfizetett díját a lakása bérbeadásából származó bevételből. Azonban csak akkor csökkentheti a bevételt, ha

  • a bérbeadás és bérlés 90 napnál hosszabb időre szól
  • ugyanazon évre vonatkozik a kapott bevétel és megfizetett díj
  • a magánszemély más tevékenységből származó bevételéből nem számol el költséget a bérelt lakással összefüggésben
  • a magánszemély számára a megfizetett bérleti díjat még részben sem térítik meg.

Ingatlan bérbeadás cégnek

Amennyiben kifizető a bérlő, azaz például egy gazdasági társaság, akkor az előző év végéig érvényben lévő szabályok szerint a bevételcsökkentés lehetőségével csak az adott évre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallásban lehetett élni. Az idei évtől nem kell adóelőleget levonnia a kifizetőnek, ha a bérbeadó nyilatkozik arról, hogy a bérbeadásból származó jövedelmének megállapításakor élni kíván a más településen bérelt lakás díjának csökkentő tételként való szerepeltetésével. Még akkor sem kell adóelőleget megállapítani a bérlőnek, ha a bérelt lakás díjának levonása után még marad adóköteles jövedelme a bérbeadónak. A helyes eljárás ilyenkor, hogy a bérbeadó állapít meg adóelőleget magának és a negyedévet követő hó 12. napjáig megfizeti azt, valamint beállítja az összeget az éves SZJA-bevallásába.