Ingóságok értékesítése után a magánszemély a jövedelmét az SZJA-trv. alapján állapítja meg, kivéve, ha a bevételt vállalkozóként vagy mezőgazdasági őstermelőként szerzi.

Ingó vagyontárgy az ingatlannak nem minősülő dolog, kivéve

  • a fizetőeszköz
  • az értékpapír,
  • a föld tulajdonosváltozása nélkül értékesített termés, termény.

Magánszemély által készített termékek értékesítése

A magánszemély tevékenysége a saját maga által készített termékek (pl. ékszert) értékesítésekor az SZJA szempontjából önálló tevékenységnek minősül, és az adózás is ez alapján történik. Az ilyen önálló tevékenységet be kell jelenteni a NAV-nak.

Ingóságok értékesítése – szokásos piaci árat meghaladó rész

Az ingó vagyontárgy szerződéskötéskor érvényes szokásos piaci értékét meghaladó része nem minősül az ingóértékesítés bevételének. Ez az összeg egyéb jövedelem lesz és az összevont jövedelem részét képezi.

Ingóságok értékesítése önálló tevékenységet folytató magánszemélyek esetén

Az önálló tevékenységet folytató magánszemély által a nem kizárólag üzleti célt szolgáló vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem ingóértékesítésből származó jövedelem lesz, ha a vagyontárgyak után az értékcsökkenési leírást átalányban számolta el. Ha a tárgyi eszköz kizárólag üzleti célt szolgált, és a beszerzési költségét nem átalányban számolta el, akkor az értékesítésből származó bevételt a tevékenységének bevételéhez kell hozzászámolni. Ha már megszűnt az önálló tevékenység, amikorra az értékesítésre sor kerül, akkor ingóértékesítés történik, de itt már az önálló tevékenység során a költségek között elszámolt szerzési értékkel nem csökkenthető a bevétel.

A jövedelem megállapításakor:

az ingó vagyontárgy eladásának bevételéből levonandó

  •    a magánszemélyt terhelő megszerzésre fordított összeg,
  •    a megszerzésssel, eladással kapcsolatban igazolt költségek
  •    a vagyontárgyat érintő értéknövelő beruházások összege  – kivéve, amit korábban már költségként elszámoltak.

A költségek természetesen csak a bevétel mértékéig számolhatók el.

A megszerzésre fordított összeg ingóságok értékesítése esetén

Megszerzésre fordított összeget szerződéssel, számlával, nyugtával, elismervénnyel is lehet igazolni. Örökléssel szerzett ingóságnál a hagyatéki eljárásban megállapított összeg, ajándéknál az illetékkiszabás alapjául szolgáló összeg lesz a szerzési érték. Illeték hiányában a szerzéskori piaci értékkel kell számolni. Amennyiben külföldről hozták be az ingóságot, akkor a vám megállapításánál figyelembe vett értéket és a megfizetett vámot vesszük megszerzésre fordított összegnek az ingóságok értékesítése során. Ha nem volt vámkezelés, akkor a számla szerinti, forintra átszámított értéket kell figyelembe venni.

Értéknövelő beruházás

Az a beruházás tekinthető értéknövelő beruházásnak, amely növeli, javítja az eredeti használhatóságot. Ide sorolandó az a beruházás is, amely az értékesítést megelőző egy éven belül a bevételnek 5%-át meghaladó mértékben az eredeti használhatóság megőrzése vagy helyreállítása érdekében történt.

Az adó

Az ingóságok értékesítése utáni adó 15%. Az adót a jövedelemből kell számítani. A magánszemély az adóbevallásában állapítja meg és a benyújtásra vonatkozó határidőig megfizeti azt. Ha közös tulajdon a vagyontárgy, akkor a tulajdonostársak megosztják a jövedelmet a tulajdoni hányaduk arányában az adóbevallás során is.