Ingyenes munkavégzés esetén egy jóbaráti vagy családi kapcsolat alapján egy magánszemély ingyenesen vesz részt egy vállalkozás munkájában. Ezt szívességi munkának nevezzük, vagyis itt nem egy visszterhes szerződéses kötelem az alap, hanem egy baráti-családi kötelék. Fontos, hogy ne kerüljön sor ellenszolgáltatásra, önkéntes és alkalomszerű legyen. Tipikus példája egy családi ház építése, vagy például a szüreti munkák.

Ingyenes munkavégzés vs. munkaviszony

Ha rendszeresen, vagy díjazásért végzik a munkát, akkor már nem lehet szívességi, azaz ingyenes munkavégzésről beszélni, és mindenképp munkaviszony jön létre, járulékfizetési kötelezettséggel, és az adózás szabályait is alkalmazni kell.

Egy munka sürgőssége vagy rövid időtartama még nem alapozhatja meg a szívességi munkavégzést. Egy hosszabb időn keresztül pl. heteken át végzett munka esetén már nem fogja a hatóság életszerűnek találni a szívességi munkavégzést.

Az ingyenes munkavégzést jellemzi, hogy

  • nincs ellenérték
  • szívességi alapon történik, segítség gyanánt
  • családi/rokoni/baráti/szomszédi kapcsolatban
  • tipikusan egyszeri
  • alkalmi jellegű
  • rövid ideig tartó (néhány órás)
  • nincs kikötve munkaidő, munkakör
  • érkezés, pihenés, távozás bármikor, a segítőre van bízva.

Az ellenérték

Nemcsak pénzbeli kifizetés lehet ellenérték, hanem természetbeni juttatás is (pl. szállás, étkezés). Ha egy korábbi tartozást „egyenlítenek ki” a munkával, az is ellenértéknek számít.

Nem számít munkabérnek, ha az ellenérték olyan gesztus értékű, amely nem éri el az elvégzett munka értékét, csak egy kis figyelmességet jelent, mint például egy ebéd.

A felek megállapodása önmagában nem támasztja alá a szívességi, ingyenes munkavégzést, mert a jog minden jogviszonyt a tartalma alapján ítél meg, nem pedig aszerint, hogy a felek minek tartják. Ha felfedezhetőek a munkaviszony jellemzői, akkor az a tevékenység foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak tekintendő, még közeli hozzátartozók esetén is. Például ha rendszeres, ha fizetés ellenében történik, vagy ha függőségi viszony áll fenn. Egy munkaügyi ellenőrzés során a felek állíthatják, hogy a rokon/barát fizetés nélkül és csak szívességből segít, ha a foglalkoztatás körülményei mégis a munkaviszony jellemzőit hordozzák. Ilyenkor a munkaügyi ellenőr az ingyenes munkavégzést átminősíti munkaviszonnyá, és a feketemunkára vonatkozó eljárást folytatja le.

Ingyenes megbízási szerződés 

Az ingyenes megbízási szerződés akkor hasznos, ha rokonunkkal, barátunkkal megállapodunk, hogy ellenszolgáltatás nélkül végzi el a tevékenységet, de a fenti jellemzők miatt mégsem lehet ingyenes munkavégzésről beszélni. Nem kell bejelentést tenni és járulékot sem kell fizetni ebben az esetben, de arra figyelni kell, hogy megbízási jogviszonyról legyen szó, és ne a munkaviszony jellemzői legyenek jelen. A megbízás gondossági kötelem, ahol nincs alá- fölérendeltségi viszony, és a megbízott saját eszközét használja.