Alapszabályként elmondhatjuk, hogy az iparűzési adó adott évi összege jellemzően a megelőző év adófizetési kötelezettségének összege. Az adót önadózással kell teljesíteni, keresztféléves elszámolási rendben. Ha nincs megelőző évről adóösszegünk, akkor a várható adóösszeget kell alapul venni. A fontosabb számítási, fizetési szabályokat gyűjtöttem össze a cikkben.

Fontos tisztázni, hogy az iparűzési adó esetében elválik egymástól az adóév és előlegfizetési időszak. Mindkettő 12 hónap, de míg egy normál naptári év szerint működő vállalkozásnál az adóév januártól decemberig tart, addig az előlegfizetési időszak júliustól következő év júniusig.

Aki már az adóévet megelőző évben is adóalany volt, annak előleget kell fizetnie az előlegfizetési időszakban. Az előlegfizetési időszak egy évet fog át, kezdő napja a bevallás benyújtásának esedékességét követő második naptári hónap első napja. Ha a naptári évvel azonos a vállalkozó üzleti éve, akkor a bevallás benyújtása május 31-én esedékes, az előlegfizetés első napja pedig július 1-e, utolsó napja a következő év június 30-a. Ebben az időszakban két előlegfizetési időpont van, alaphelyzetben szeptember 15. és március 15.

Hogyan állapítandó meg iparűzési adó előlegének összege?

Ha az adóévet megelőző adóév teljes 12 hónap, akkor az előlegfizetési időszak (július 1 – június 30.) első előlegfizetési napjára (szeptember 15-re) a következő összeget kell fizetni: az előző év éves adójának és a március 15-ig esedékes adóelőlegnek a különbözete. Milyen összeg esedékes március 15-re? Az adóévet megelőző év adójának felét kell bevallani erre a napra. Tehát egy adott adóév során fizetett adóelőleg összege megegyezik az előző évi adófizetési kötelezettséggel.

Ha az adóévet megelőző adóévben jött létre jogutód nélkül a vállalkozás, akkor az adóévben az első előlegfizetési időponttal (március 15.) kapcsolatban nincs tennivalója. A második előlegfizetési időpontban – amely egyben az előlegfizetési időszak első előlegfizetési időpontja – meg kell fizetnie az előző adóévi adó évesre arányosított összegét.

Kinek nem kell fizetnie iparűzési adó előleget? Az előtársaságnak, a jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésének évében, az adóalanyként megszűnő vállalkozásnak.

Átalakulással létrejött vállalkozás esetében az előlegfizetési időszak az átalakulás megvalósulásának napjával kezdődik. Az előlegfizetési időszak utolsó napja az azt követő adóév június 30-a. Attól függően, hogy mikor történt az átalakulás, akár három előlegfizetési időpont is lehet az átalakult vállalkozás első előlegfizetési időszakában. Például ha február 20-án történik az átalakulás, akkor március 15-én, szeptember 15-én és következő év március 15-én is lesz egy-egy előlegfizetési nap, az első (február 20-tól következő év június 30-ig tartó) előlegfizetési időszakban.