Az iskolakezdési támogatás 2019. január 1.-től a magánszemély összevont adóalapba tartozó jövedelme. A közterheket a támogatás juttatójával fennálló jogviszonyból származó jövedelemmel azonos módon kell megfizetni.

Megszűntek a korlátozások az iskolakezdési támogatás nyújtásában

Az idei évtől az iskolakezdési támogatást korlátozó előírások megszűntek, ami azt jelenti, hogy

  • már nem csak utalvány formájába adható
  • nem csak munkavállaló kaphatja
  • nem csak családi pótlékra jogosult, köznevelésben részt vevő gyermek után adható.

Tehát akár pénzben, vagy természetben is, bárkinek (nemcsak a dolgozóknak), és bármilyen tanulmányokat folytató magánszemély után adható, ráadásul értékhatár nélkül.

A juttató, munkáltató saját döntése, hogy

  • mekkora összeget ad
  • mikor adja
  • milyen módon (cafeteriában vagy egyéb úton) adja.

A közterhek számítása iskolakezdési támogatás esetén

Amennyiben az iskolakezdési támogatás kedvezményezettje magánszemély munkavállaló, a támogatás nem önálló tevékenységből származó jövedelem lesz, és a bérrel azonos szabályok szerint adózik.

Ha megbízási szerződés áll fenn a partnerek között, akkor önálló tevékenységből származó jövedelem az iskolakezdési támogatás, ahol a magánszemély költségnyilatkozata is figyelembe vehető.

Egyéni vállalkozó is kaphatja a támogatást, vállalkozási szerződés alapján. A vállalkozó a támogatással szerzett bevételről bizonylatot állít ki, amin feltünteti a vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát. Ilyenkor a vállalkozói bevételre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

Ha nincs jogviszonyban a támogatást adó és annak kedvezményezettje, akkor az egyéb jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Inkább pénzben, mint utalványban

Az új szabályok mellett az egyszerűbb adminisztráció miatt leginkább a pénzben adott támogatás lesz népszerűbb. Utalvány esetén ugyanis az SZJA-t és a járulékokat a magánszemély béréből vagy a juttatótól kapott más bevételéből kell levonni. Ha a levonás nem lehetséges, akkor meg kell fizetnie a dolgozónak.

Csekély értékű ajándék

Csekély értékű ajándékot adhat bármilyen cég, szervezet, bárkinek, legfeljebb évente 1 alkalommal, a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékben. Ez lehet termék, szolgáltatás, utalvány.  Ezután 1,18 x 15% szja és 17,5% szocho közterheket kell fizetni. Az idei évben ez 14900 Ft értékű utalványt jelent, amely támogatás egyes meghatározott juttatásként adóköteles.  Fontos megjegyezni, hogy a csekély értékű ajándékokról nyilvántartást kell vezetnie a juttatónak.