A nyáron befejezett középfokú vagy felsőfokú tanulmányok után a járulékfizetés többek kötelezettségévé válik. Összegyűjtöttük, hogy a diák státuszra tekintettel mikor nem kell járulékot fizetni az egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez. Ezen feltételek megszűnése esetén járulékfizetési kötelezettség keletkezik.

Az iskolaszövetkezeti munka

A Tbj. törvény alapján az iskolaszövetkezettel létesített – munkavégzésre irányuló – jogviszony tekintetében mentesül a biztosítási kötelezettség alól és a járulékfizetés alól a szövetkezet 25 évesnél fiatalabb tagja, aki nappali oktatásban vesz részt, mint tanuló vagy hallgató. A mentesülés a tanulói, hallgatói jogviszony szüneteltetése alatt is fennáll. A Szocho trv. alapján a szövetkezet is mentesül a diákok utáni adófizetési kötelezettség alól.

A 25. évét még be nem töltött diáknál a kedvezmény fennáll a jogviszony szüneteltetése alatt, és a szüneteltetést követő 3 hónapban is.

Nagykorú magyar állampolgár mentesülése a járulékfizetés alól

A Tbj. trv. tartalmazza, hogy az a nagykorú magyar állampolgár is jogosult az egészségügyi szolgáltatásra, járulékfizetés nélkül,

  • aki a köznevelési trv. hatálya alá tartozó nappali oktatás keretében folytat tanulmányokat
  • vagy nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben folytat tanulmányokat,
  • vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló trv. hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali oktatás keretében tanul.

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság a jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig áll fenn. Ide kell érteni a tanulói, hallgatói jogviszony szüneteltetésének időtartamát is.

Egyéni és társas vállalkozó, mint diák

A szocho trv. alapján az egyéni vagy társas vállalkozó is mentesül a minimális járulékfizetési kötelezettség alól, ha a nemzeti köznevelési trv., és a nemzeti felsőoktatásról szóló trv. szerinti középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményben, az EGT egyik tagállamában, vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben  nappali rendszerben tanul.

A mentesség csak a tanulmányok tényleges folytatása alatt érvényes, vagyis szüneteltetésnél, illetve ha megszűnik a hallgatói jogviszony, újra életbe lép a minimális fizetési kötelezettség.

Járulékfizetés a kisadózó tanulmányainak befejeztekor

A Kata trv. alapján az a kisadózó nem számít főállású személynek, aki a nemzeti köznevelésről szóló trv., vagy  a nemzeti felsőoktatásról szóló trv. szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az EGT egyik tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben  nappali rendszerben tanul. Akkor sem számít főállású személynek, ha az említett államokon kívül folytatja az előbb leírtak szerinti tanulmányait. Ha még nem töltötte be a 25. életévét, akkor a tanulmányok szüneteltetése alatt is mentesül a kisadózó.

Ha megszűnik a tanulói, hallgatói jogviszony, akkor a diákból főállású kisadózó válik és a fizetendő adója 50 ezer forint lesz havonta.